Informacje dla mediów

Wersja do wydruku

Michał Powałka
Rzecznik Prasowy
Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.

Tel./fax: 022 534 55 70
e-mail: rzecznik.prasowy@tw.waw.pl

 


Podpisanie umowy na koncepcję budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała umowę z firmą Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. na opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej budowy trasy tramwajowej
w ciągu ul. Kasprzaka. Zgodnie z zawartą umową koncepcja powinna zostać opracowana w ciągu 18 miesięcy. Planujemy, że ta trasa tramwajowa powstanie do końca 2018 roku.

W koncepcji zawarte zostaną wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. Decyzji Środowiskowej), analizy układu zasilania trakcji tramwajowej oraz projekt stałej organizacji ruchu obejmujący priorytety dla tramwajów w ruchu.

W ramach opracowania analizie zostanie poddanych pięć wariantów przebiegu trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (na odc. od ul. Skierniewickiej do ul. Wolskiej). Spółka określiła trzy warianty w sposób następujący:

Wariant 1: Odtworzenie trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia (zawieszonej i częściowo zlikwidowanej w związku z budową trasy drogowej ul. Prymasa Tysiąclecia) do ul. Wolskiej;
Wariant 2: Budowa trasy w ciągu ulic Kasprzaka i Ordona, z połączeniem z trasą
w ul. Wolskiej w rejonie przystanku "Elekcyjna";
Wariant 3: Budowa trasy w ciągu ul. Kasprzaka do połączenia bezpośredniego
z ul. Wolską (w rejonie ul. Redutowej), z bezkolizyjnym przejściem pod skrzyżowaniem z ul. Redutową i jezdniami na ul. Wolskiej (w tym rejonie).
W wariancie tym przebudowany zostanie także fragment trasy w ciągu ul. Wolskiej (od ul. Ordona do ul. Redutowej).

Pozostałe dwa warianty zostaną przedstawione przez Wykonawcę. Mogą być to „kombinacje” rozwiązań trzech wariantów podstawowych.

Spośród tych pięciu wariantów wybrane zostaną co najmniej 2, które w następnej kolejności zostaną poddane szczegółowej analizie w ramach raportu
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

W II kwartale tego roku Wykonawca opracuje wielowariantową koncepcję budowy tej trasy. Do końca 2014 roku przygotowane zostaną wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia. W II półroczu 2015 roku planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a następnie ostateczna wersja wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka.

Koncepcja będzie stanowiła istotny krok do budowy trasy. Dzięki niej uzyskana zostanie decyzja środowiskowa – kluczowy dokument dla realizacji każdej inwestycji infrastrukturalnej, niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Warto podkreślić, że Opis przedmiotu zamówienia uzyskał pozytywną opinię organizacji pozarządowych, skupionych w Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu.


Tramwaj na Tarchomin coraz bliżej – podpisanie umowy na budowę trasy tramwajowej

Mieszkańcy Tarchomina wkrótce uzyskają dogodne, szybkie połączenie tramwajowe z metrem. W piątek, 28 lutego 2014 r. o godz. 13:30, na terenie planowanej pętli tramwajowej „Mehoffera”(skrzyżowanieMehoffera/Światowida, przy przystanku autobusowym Mehoffera 02) zostanie podpisana umowa na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin.

W spotkaniu uczestniczyć będą: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy, Jacek Wojciechowicz – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Wiesław Witek – dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Krzysztof Karos – prezes spółki Tramwaje Warszawskie oraz Marcin Wiśniewski – wiceprezes wykonawcy, firmy ZUE S.A.

Trasa tramwajowa na Tarchomin, od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli przy ul. Mehoffera, powstanie w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Budowa kolejnego odcinka połączenia tramwajowego w północnej części prawobrzeżnej Warszawy znacznie usprawni komunikację w tym rejonie Białołęki. Połączenie zapewni mieszkańcom łatwy i wygodny dojazd do węzła komunikacyjnego Metro Młociny. Na Młocinach będzie się można przesiąść do metra, by kontynuować podróż do centrum miasta.


Otwarcie ofert w przetargu na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin (od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Mehoffera)

Spółka Tramwaje Warszawskie otworzyła oferty w przetargu na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin (od Trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli „Mehoffera”).  W ciągu trzech tygodni dokonamy wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przetargu  oferty złożyli:

 1. ZUE S.A. (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie: Trakcja S.A. (Polska)
  i Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Polska);
 3. TORPOL S.A. (Polska);
 4. Wykonawcy występujący wspólnie: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń   PEBEKA S.A. (Polska), TOR – KAR – SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (Polska) i Przedsiębiorstwo TOR – KAR – SSON Zbigniew Kargul (Polska);
 5. Wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. (Polska) i Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad Anonima, (Hiszpania);
 6. Wykonawcy występujący wspólnie: Porr S.A.(Polska) i Porr Bau GmbH (Austria).

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zbuduje trasę tramwajową (o długości ok. 4500 metrów toru pojedynczego MTP) w ciągu ul. Światowida i ul. Projektowanej,  na odcinku od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Mehoffera, wraz podstacją trakcyjną i niezbędną infrastrukturą drogową .

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót torowych, drogowych, konstrukcyjnych i elektrycznych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 86 100 000 zł (brutto). Wykonawcy złożyli oferty z cenami w przedziale od 74 436 402 zł do 87 079 842,60 zł, przy czym zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, która może ww. kwoty zmniejszyć. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację tej inwestycji.


Ucz się angielskiego w tramwajach

Od lutego każdy pasażer tramwajów typu 120Na „Swing” może wypełnić sobie czas podróży nauką języka angielskiego. Mini-lekcje na planszach, zawierających angielskie zwroty, przykład wykorzystania go
w zdaniu oraz tłumaczenie są wyświetlane na wszystkich dostępnych monitorach LCD. Lekcje będą wyświetlane w tramwajach do końca br. roku.

2.jpg

Aby pasażerowie mieli czas zapoznać się ze zwrotem i przykładem umieszczonym na planszy, każda lekcja jest wyświetlana przez minutę. Codziennie, na wszystkich tramwajowych monitorach, pojawiają się 2 różne plansze, każda z nich wielokrotnie - tak, by pasażerowie mogli utrwalić dane wyrażenie.

Ekrany LCD to nośnik, który można wykorzystać nie tylko informacyjnie i reklamowo, ale także do celów edukacyjnych – mówi  Michał Powałka, Rzecznik Prasowy Tramwajów Warszawskich.

Merytoryczną jakość mini lekcji, wyświetlanych w tramwajach,  gwarantuje Lang  LTC, renomowana szkoła językowa z 23 letnim doświadczeniem w nauczaniu języków obcych, będąca także akredytowanym centrum egzaminacyjnym Cambridge English o platynowym statusie.

Na 720 planszach z lekcjami, przygotowanymi przez Lang LTC, znajdą się słówka o różnym poziomie trudności. Począwszy od używanych na co dzień czasowników i rzeczowników, przez idiomy i zwroty używane rzadziej, ale dodające językowi lekkości
i kolorytu
  – podkreśla Agata Urbańczyk, PR&Marketing Manager Lang LTC.

1.jpg


Warszawskie inwestycje i remonty w 2014 r. - konferencja prasowa

Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą inwestycjom i remontom planowanym na rok 2014, która odbędzie się w czwartek, 13 lutego o godz. 13:00 (Ratusz, Pl. Bankowy 3/5, s. 131).

Na konferencji obecni będą: Jacek Wojciechowicz - zastępca prezydenta m.st. Warszawy; Krzysztof Karos - prezes Spółki Tramwaje Warszawskie; Grażyna Lendzion - dyrektor Zarządu Dróg Miejskich; Anna Piotrowska - dyrektor Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych; Wiesław Witek - dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego; Paweł Wyrzykowski - zastępca dyrektora Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.


Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin (od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli przy ul. Mehoffera)

Spółka Tramwaje Warszawskie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty
w przetargu prowadzonym wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin, od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli przy ul. Mehoffera. Najniższą cenę w wyniku aukcji elektronicznej złożyła firma ZUE S.A - 64 199 999 zł brutto.  Inwestycja zostanie zrealizowana w przeciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ceny ofert (brutto) po aukcji elektronicznej wynoszą:

 1. ZUE S.A. (Polska) - 64 199 999,00 zł  
 2. Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna (Polska) - 71 340 000,00  zł
 3. TORPOL S.A. (Polska) -   85 036 770,03 zł
 4. Wykonawcy występujący wspólnie: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń  PEBEKA S.A (Polska), TOR – KAR – SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (Polska) i Przedsiębiorstwo TOR – KAR – SSON Zbigniew Kargul (Polska) -  71 180 000,00 zł  
 5. Wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. (Polska) i Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad Anonima (Hiszpania) - 64 200 000,00 zł  
 6. Wykonawcy występujący wspólnie: Porr S.A.(Polska) i Porr Bau GmbH (Austria) - 73 675 000,00 zł   

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zbuduje trasę tramwajową o długości ok. 4500 metrów toru pojedynczego MTP w ciągu ul. Światowida i ul. Projektowanej,  na odcinku od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Mehoffera, wraz podstacją trakcyjną
i niezbędną infrastrukturą drogową.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót torowych, drogowych, konstrukcyjnych i elektrycznych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.
Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację tej inwestycji.


Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Spółka Tramwaje Warszawskie zaprosiła 10 Wykonawców do złożenia ofert w przetargu na budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej.  Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 26 marca 2014 r.

Spółka wysłała zaproszenia do 10 Wykonawców, tj.:

1)        Kromiss-Bis Sp. z o.o. (Polska);

2)        Wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. (Polska) i Construcciones y Promociones Balzola S.A. (Hiszpania);

3)        Wykonawcy występujący wspólnie: BUDIMEX S.A. (Polska) i FERROVIAL AGROMAN S.A. (Hiszpania);

4)        NDI S.A. (Polska);

5)        ZUE S.A. (Polska);

6)        Wykonawcy występujący wspólnie: SKANSKA S.A.(Polska) i SKANSKA a.s. (Republika Czeska);

7)        Mota-Engil Central Europa S.A. (Polska);

8)        Trakcja PRKiI S.A. (Polska);

9)        TORPOL S.A. (Polska);

10)      Wykonawcy występujący wspólnie: TOR – KAR – SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (Polska) i Przedsiębiorstwo TOR – KAR – SSON Zbigniew Kargul (Polska) i Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń   PeBeKa S.A. ( Polska).

 

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 1. rozbudowę i przebudowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej),
  w tym przebudowę skrzyżowań z ulicami: Górczewską, Pełczyńskiego, Wrocławską/Hery i Radiową oraz rozbudowę ulicy na odcinku Wrocławska – Radiowa (po rozbudowie odcinek będzie miał po 2 dwupasmowe jezdnie w każdym kierunku) wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych;
 2. rozbudowę i przebudowę ul. Radiowej (odcinek od ul. Andyjskiej do  ul. Uniejowskiej), w tym m.in. przebudowę jezdni i budowę ciągów pieszo – rowerowych.
 3. budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową: trawiastą i asfaltową (wzdłuż przystanków i na odcinkach wspólnych z jezdnią) oraz podsypkowej, z zabudową tłuczniową (na wiadukcie nad trasą S8) o łącznej długości około 5,20 kmtp (kilometr toru pojedynczego), w tym: 3,60 kmtp nowych torów oraz 1,60 kmtp torów koniecznych do przebudowy w węzłach rozjazdowych i na odcinkach dojazdowych do węzłów na skrzyżowaniach ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową i ul. Górczewską.

Nowa trasa tramwajowa w ciągu ul. Powstańców Śląskich zostanie zbudowana w pasie dzielącym ul. Powstańców Śląskich na odcinku od węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Radiowa/Powstańców Śląskich do węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Górczewska/Powstańców Śląskich i będzie stanowiła połączenie istniejących tras tramwajowych.

W zakres zamówienia wchodzi również budowa i przebudowa układu zasilania oraz budowa oświetlenia i odwodnienia jezdni, torowisk oraz przystanków. Inwestycja obejmuje przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym m.in.: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe), będącej w kolizji z planowaną inwestycją. Perony przystankowe, które powstaną w ramach kontraktu zostaną wyposażone w wiaty i instalacje przystosowane do zamontowania tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie i wdrożenie projektów organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz projektu docelowej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną. Na koniec wykonawca będzie miał za zadanie zagospodarowanie terenu (m.in. zieleni).


Tramwaj na Tarchomin coraz bliżej

Dnia 28 lutego 2014 r. podpisana została umowa na budowę linii tramwajowej na Tarchomin. Nowe, zielone torowisko połączy trasę na moście Marii Skłodowskiej-Curie z nową pętlą przy ul. J. Mehoffera.

1.JPG

Tramwaje Warszawskie wraz z Zarządem Transportu Miejskiego podpisały umowę na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin (od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli przy ul. J. Mehoffera) z firmą ZUE S.A. Kontrakt opiewa na kwotę 64 199 999 zł brutto. Wykonawca ma 10 miesięcy na budowę. Firma została wybrana w przetargu z aukcją elektroniczną.

2.JPG

Nowa trasa szybko i sprawnie dowiezie mieszkańców tego rejonu Białołęki do stacji metra Młociny. Szacowany czas podróży to ok. 14 minut. Długość trasy to 4,5 km; będą na niej trzy przystanki – Myśliborska, Tarchomin, Mehoffera. Wszystkie perony będą przystosowane do tramwajów niskopodłogowych. Torowisko na całej długości zostanie wykonane na podbudowie betonowej i obsiane trawą. Przy przystankach i przejazdach drogowych położony będzie asfalt. Wybrana firma wykona także podstację trakcyjną „Ćmielowska” oraz niezbędną przebudowę infrastruktury drogowej.

Zarząd Transportu Miejskiego planuje dalszy odcinek tej trasy – do pętli Winnica. Aktualnie przygotowywany jest wniosek
o wydanie decyzji ZRID. Będą to kolejne cztery przystanki, trasa tramwajowa zakończy się wtedy w niewielkiej odległości od ul. Modlińskiej. Do Młocin będzie można stamtąd dojechać w 21 minut.

3.JPG


Otwarcie ofert w przetargu na budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej

Spółka Tramwaje Warszawskie otworzyła oferty w przetargu na budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej.
W ciągu tygodnia złożone oferty zostaną ocenione.

W przetargu  oferty złożyli:
1. TORPOL S.A. (Polska) - netto: 69 494 220,45 zł, brutto: 85 477 891,15 zł;
2. Trakcja PRKiI S.A. (Polska) - netto: 73 187 000,00 zł, brutto: 90 020 010,00 zł;
3. Wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. (Polska) i Construcciones y Promociones Balzola S.A. (Hiszpania) - netto: 65 034 759,70 zł, brutto: 79 992 754,42 zł;
4. Wykonawcy występujący wspólnie: TOR – KAR – SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (Polska) i Przedsiębiorstwo TOR – KAR – SSON Zbigniew Kargul (Polska) i Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń   PeBeKa S.A. ( Polska) -.netto: 71 714 251,83 zł, brutto: 88 208 529,75 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację inwestycji.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1. rozbudowę i przebudowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej), w tym przebudowę skrzyżowań z ulicami: Górczewską, Pełczyńskiego, Wrocławską/Hery i Radiową oraz rozbudowę ulicy na odcinku Wrocławska – Radiowa (po rozbudowie odcinek będzie miał po 2 dwupasmowe jezdnie w każdym kierunku) wraz
z budową ciągów pieszo–rowerowych;
2. rozbudowę i przebudowę ul. Radiowej (odcinek od ul. Andyjskiej do  ul. Uniejowskiej), w tym m.in. przebudowę jezdni
i budowę ciągów pieszo–rowerowych;
3. budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową: trawiastą i asfaltową (wzdłuż przystanków i na odcinkach wspólnych z jezdnią) oraz podsypkowej, z zabudową tłuczniową (na wiadukcie nad trasą S8)
o łącznej długości około 5,20 kmtp (kilometr toru pojedynczego), w tym: 3,60 kmtp nowych torów oraz 1,60 kmtp torów koniecznych do przebudowy w węzłach rozjazdowych i na odcinkach dojazdowych do węzłów na skrzyżowaniach ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową i ul. Górczewską.

Nowa trasa tramwajowa w ciągu ul. Powstańców Śląskich zostanie zbudowana w pasie dzielącym ul. Powstańców Śląskich na odcinku od węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Radiowa/Powstańców Śląskich do węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Górczewska/Powstańców Śląskich i będzie stanowiła połączenie istniejących tras tramwajowych.

W zakres zamówienia wchodzi również budowa i przebudowa układu zasilania oraz budowa oświetlenia i odwodnienia jezdni, torowisk, a także przystanków. Inwestycja obejmuje przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym m.in.: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych), będącej w kolizji z planowaną inwestycją. Perony przystankowe, które powstaną w ramach kontraktu zostaną wyposażone w wiaty i instalacje przystosowane do zamontowania tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie
i wdrożenie projektów organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz projektu docelowej organizacji ruchu wraz
z sygnalizacją świetlną. Na koniec wykonawca będzie miał za zadanie zagospodarowanie terenu (m.in. zieleni).


Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę układu drogowego

Spółka Tramwaje Warszawskie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz
z budową trasy tramwajowej. Najniższą cenę, w wyniku aukcji elektronicznej, złożyli wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A. 78 792 754,42 zł brutto. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację inwestycji.

Ceny ofert (brutto) po aukcji elektronicznej wynoszą:
1. TORPOL S.A.   78 800 891,15 zł;
2. Trakcja PRKiI S.A. (przed zmianą Trakcja S.A.)  87 920 010,00 zł;
3. Wykonawcy występujący wspólnie:
Balzola Polska Sp. z o. o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A.  78 792 754,42 zł;
4. Wykonawcy występujący wspólnie:
TOR–KAR–SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa i Przedsiębiorstwo TOR–KAR–SSON Zbigniew Kargul i Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 88 208 529,75 zł.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1. rozbudowę i przebudowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej), w tym przebudowę skrzyżowań z ulicami: Górczewską, Pełczyńskiego, Wrocławską/Hery i Radiową oraz rozbudowę ulicy na odcinku Wrocławska–Radiowa (po rozbudowie odcinek będzie miał po 2 dwupasmowe jezdnie w każdym kierunku) wraz
z budową ciągów pieszo–rowerowych;
2. rozbudowę i przebudowę ul. Radiowej (odcinek od ul. Andyjskiej do  ul. Uniejowskiej), w tym, m.in. przebudowę jezdni
i budowę ciągów pieszo-rowerowych;
3. budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową: trawiastą i asfaltową (wzdłuż przystanków i na odcinkach wspólnych z jezdnią) oraz podsypkowej, z zabudową tłuczniową (na wiadukcie nad trasą S8)
o łącznej długości około 5,20 kmtp (kilometr toru pojedynczego), w tym: 3,60 kmtp nowych torów oraz 1,60 kmtp torów koniecznych do przebudowy w węzłach rozjazdowych i na odcinkach dojazdowych do węzłów na skrzyżowaniach ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową i ul. Górczewską.

Nowa trasa tramwajowa w ciągu ul. Powstańców Śląskich zostanie zbudowana w pasie dzielącym ul. Powstańców Śląskich na odcinku od węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic: Radiowa/Powstańców Śląskich do węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic: Górczewska/Powstańców Śląskich i będzie stanowiła połączenie istniejących tras tramwajowych. 
W zakres zamówienia wchodzi również budowa i przebudowa układu zasilania oraz budowa oświetlenia i odwodnienia jezdni, torowisk, a także przystanków. Inwestycja obejmuje przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym m.in.: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych), będącej w kolizji z planowaną inwestycją. Perony przystankowe, które powstaną w ramach kontraktu, zostaną wyposażone w wiaty i instalacje przystosowane do zamontowania tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie
i wdrożenie projektów organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz projektu docelowej organizacji ruchu wraz
z sygnalizacją świetlną. Na koniec wykonawca będzie miał za zadanie zagospodarowanie terenu (m.in. zieleni).