Informacje dla mediów

Wersja do wydruku

Michał Powałka
Rzecznik Prasowy
Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.

Tel./fax: 022 534 55 70
e-mail: rzecznik.prasowy@tw.waw.pl

 


Zaproszenia do składania ofert w przetargu na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin (od Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli „Mehoffera”)

Spółka Tramwaje Warszawskie zaprosiła 11 Wykonawców do złożenia ofert w przetargu na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin (od Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli „Mehoffera”).  Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 30 grudnia 2013 r.

Spółka wysłała 11 zaproszeń do Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowali, tj.:

1)        Konsorcjum SKANSKA S.A. (Polska) i SKANSKA a.s.( Czechy);
2)        Konsorcjum BUDIMEX S.A. (Polska) i FERROVIAL AGROMAN S.A (Hiszpania);
3)        Konsorcjum  Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń   PEBEKA S.A (Polska), TOR–KAR–SSON Sp. z o. o. Spółka 
           Komandytowa (Polska) i Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON Zbigniew Kargul (Polska);
4)        TORPOL S.A. (Polska);
5)        Konsorcjum Trakcja S.A. (Polska) i Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Polska);
6)        Konsorcjum Porr (Polska) S.A.(Polska) i Porr Bau GmbH (Austria);
7)        ZUE S.A. (Polska);
8)        Konsorcjum Obrascón Huarte Lain S.A. (Hiszpania) i OHL ŽS a.s. (Czechy);
9)        Konsorcjum Strabag Rail Polska Sp. z o. o. (Polska), Strabag Sp. z o.o. (Polska), Strabag Rail GmbH (Niemcy) 
            i VIAMONT DSP a.s. (Czechy);
10)      Konsorcjum Balzola Polska Sp. z o. o. (Polska) i Construcciones y Promociones Balzola, Sociedad Anonima, Av
           (Hiszpania);
11)      Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL – AQUA S.A. (Polska), DRAGADOS S.A., Av. (Hiszpania),
           ELECTREN   S.A., Av. (Hiszpania) i Vias y Construcciones S.A. (Hiszpania).

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, wybuduje trasę tramwajową (o długości ok. 4500 metrów toru pojedynczego MTP) w ciągu ul. Światowida i ul. Projektowanej,  na odcinku od Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Mehoffera, wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i podstacją trakcyjną.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót torowych, drogowych, konstrukcyjnych i elektrycznych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 70 mln złotych (bez zamówień uzupełniających, których wartość oszacowano na 18 mln złotych).

Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację tej inwestycji.


Otwarcie ofert w przetargu na zakup 30 tramwajów jednokierunkowych całkowicie niskopodłogowych i wieloczłonowych

25 października 2013 r. w Spółce Tramwaje Warszawskie odbyło się otwarcie ofert w przetargu na zakup 30 tramwajów jednokierunkowych, całkowicie niskopodłogowych i wieloczłonowych. Jedyną ofertę złożyła firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Cena oferty wynosi 185 439 657,31 zł (brutto). Spółka Tramwaje Warszawskie zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 230 071 500 zł (brutto).

Tramwaje te będą niskopodłogowe, z całkowicie płaską podłogą.  Będą także w pełni klimatyzowane (cześć pasażerska
i kabina motorniczego). W każdym tramwaju znajdzie się automat biletowy oraz monitoring wizyjny. Nowe tramwaje będą również wyposażone w nowoczesny System Informacji Liniowej wraz z systemem zapowiedzi głosowych oraz w system emisji reklam oparty na monitorach ciekłokrystalicznych. Tramwaje zostaną wyposażone w system zliczania pasażerów. Nowością będzie zastosowanie w układzie napędowym pokładowego zasobnika energii, który pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pobieranej z sieci trakcyjnej. Dwa z zamówionych tramwajów zostaną dodatkowo dostosowane do potrzeb nauki jazdy.

Rozpoczęcie dostaw planowane jest w I kwartale 2015 roku, a zakończenie 30 września 2015 roku.

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej
w Warszawie”
znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


285 mln zł dofinansowania dla Tramwajów Warszawskich ze środków Unii Europejskiej

 

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę
o dofinansowanie projektu pn. „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie”. Całkowity koszt projektu to ok. 593 mln zł, z czego ok. 285 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie obejmie
aż 80 tramwajów niskopodłogowych.

Projekt „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko, działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych.

Projekt polega na dostawie:

 • 45 tramwajów dwukierunkowych typu Jazz Duo - przegubowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z napędem silnikami prądu przemiennego
  i sterowaniem mikroprocesorowym (w tym 2 dostosowanych do potrzeb nauki jazdy);
 • 5 tramwajów typu 120Na Swing (w ramach realizowanego kontraktu na 186 tramwajów) - przegubowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym;
 • 30 jednokierunkowych tramwajów - całkowicie niskopodłogowych, wieloczłonowych, przegubowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym (w tym 2 dostosowanych do potrzeb nauki jazdy).

To już czwarta umowa o dofinansowanie podpisana przez Spółkę Tramwaje Warszawskie w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Poprzednie umowy o dofinansowanie dotyczyły projektów:

 1. „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych”;
 2. „Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych – zakup 60 tramwajów niskopodłogowych”;
 3. „Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru”.

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (stan na 4 listopada br.) spółka uzyskała już ok. 690 mln zł dofinansowania.


ZAKOŃCZENIE KONTRAKTU STULECIA - PRZEJAZD OSTATNIM SWINGIEM

W środę, 21 listopada o godz. 9.00 zapraszamy przedstawicieli mediów na przejazd 186. tramwajem typu 120Na Swing. Jest to ostatni tego typu tramwaj, wyprodukowany w ramach kontraktu podpisanego
w 2009 roku. Dostawa tramwajów pozwoliła na wymianę ponad 40% taboru. Był to jeden z największych kontraktów na zakup tramwajów w Europie.

Tramwaj wyruszy z przystanku Centrum 09 o godz. 9.00 (w stronę Ronda Waszyngtona). W okolicznościowym przejeździe udział wezmą: Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy, Krzysztof Karos - Prezes Spółki Tramwaje Warszawskie, Tomasz Zaboklicki - Prezes firmy Pesa Bydgoszcz Holding S.A. oraz goście szczytu klimatycznego COP19.

Następnie, tramwaj pojedzie w kierunku Stadionu Narodowego oraz na Zajezdnię Wola, gdzie zostaną zaprezentowane możliwości Diagnostyki On-line, która pozwala przeanalizować stan techniczny wszystkich użytkowanych pojazdów typu Swing.


"Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży" – konferencja prasowa

Z przeprowadzonego w maju 2013 r. ogólnopolskiego badania dotyczącego traktowania kobiet ciężarnych i z małymi dziećmi w Polsce wynika, że troska naszego społeczeństwa o przyszłe matki jest wciąż niewystarczająca.

Po przeanalizowaniu wyników badania Spółka Tramwaje Warszawskie, wspólnie z miesięcznikiem „M jak mama”, proponują kampanię społeczną pn. „Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży”. Jej celem jest uwrażliwienie warszawiaków na przestrzeganie przywilejów dla kobiet w ciąży oraz matek z małymi dziećmi, jak np. ustąpienie miejsca w komunikacji miejskiej czy w kolejce.

Konferencja prasowa, inaugurująca kampanię „Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży” odbędzie się
we wtorek, 10 grudnia, o godzinie 11.00 w Teatrze Kamienica, w al. Solidarności 93.

Podczas konferencji odbędzie się debata na temat: „Życzliwość dla kobiet w ciąży  - wyjątek czy reguła?”

Do debaty zostali zaproszeni: Marek Michalak - rzecznik praw dziecka, Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego, Karolina Malczyk - pełnomocnik prezydent m.st. Warszawy ds. równego traktowania i zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej, dr n. med. Tomasz Maciejewski - dyrektor Instytutu Matki i Dziecka,  dr n. med. Wojciech Puzyna - prezes Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o., prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan - dyrektor Szpitala im. Świętej Rodziny,  Sylwia Hutnik - prezes Fundacji Mama oraz Paulina Holtz.

Strefa życzliwości dla kobiet w ciąży

W czwartek, 12 grudnia, w godz. 10.00 – 14.00, na tory wyjedzie Warszawski Tramwaj Promocyjny, który w tym czasie stanie się  mobilną strefą życzliwości dla kobiet w ciąży.

W tramwaju na przyszłe mamy będą czekali specjaliści, którzy udzielą bezpłatnych porad z zakresu: psychologii – Fundacja Mama, stomatologii – Fundacja Wiewiórki Julii, położniczych – Enfamil, a także lekarze-specjaliści z Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Medycznego Żelazna oraz Szpitalu im. Świętej Rodziny.

Warszawski Tramwaj Promocyjny odjeżdża:

 • z placu Narutowicza o pełnych godzinach 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i pojedzie trasą: pl. Narutowicza – pl. Zawiszy – dw. Centralny – Al. Jerozolimskie – Muzeum Narodowe – most Poniatowskiego – al. Zieleniecka (Stadion Narodowy),
 • z al. Zielenieckiej o godzinach: 10.30, 11.30, 12.30, 13:00 i pojedzie trasą: al. Zieleniecka – most Poniatowskiego – Muzeum Narodowe – Al. Jerozolimskie – Dw. Centralny – pl. Zawiszy – pl. Narutowicza.

Patronat honorowy nad kampanią objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. W-wy, Instytut Matki i Dziecka.

Patronat społeczny – Fundacja Mama. Partnerzy strategiczni kampanii: Enfamil, Febion.

Do grona partnerów dołączyli: Fundacja Wcześniak, Teatr Kamienica, Szpital im. Świętej Rodziny, Centrum Medyczne  „Żelazna”, Miejskie Zakłady Autobusowe,  Beko, Bell amy, Agugu, Olivo, Tutek, Robico, Hevea, OsmozaCare, Happymum, Bemowskie Centrum Kultury, Carrefour,  Bank Komórek Macierzystych.

Patroni medialni: Radio Wawa, Zdrowie, Super Ekspress, TVP Info, Bemowo FM.


11 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na budowę trasy tramwajowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu na „Budowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej” wpłynęło 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wnioski złożyli:

1)        Kromiss-Bis Sp. z o.o., Polska;

2)        Wykonawcy występujący wspólnie: Balzola Polska Sp. z o. o., Polska i Construcciones y Promociones Balzola S.A.,
            Hiszpania;

3)        Wykonawcy występujący wspólnie: BUDIMEX S.A., Polska i FERROVIAL AGROMAN S.A., Hiszpania;

4)        NDI S.A., Polska;

5)        ZUE S.A., Polska;

6)        Wykonawcy występujący wspólnie: SKANSKA S.A., Polska i SKANSKA a.s., Czechy;

7)        Mota-Engil Central Europa S.A., Polska;

8)        Trakcja S.A. Polska;

9)        TORPOL S.A., Polska;

10)      Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Polska;

11)      Wykonawcy występujący wspólnie: TOR–KAR–SSON Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Polska i Przedsiębiorstwo
           TOR–KAR–SSON Zbigniew Kargul, Polska i Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń   PeBeKa S.A., Polska.

Nowe torowisko tramwajowe w ciągu ul. Powstańców Śląskich będzie stanowiło połączenie istniejących tras tramwajowych mających swój początek na pętlach Os. Górczewska i Nowe Bemowo.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa układu drogowego w ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej oraz ul. Radiowej na odcinku od ul. Andyjskiej do ul. Uniejowskiej wraz z budową trasy tramwajowej.

Zamówienie obejmowało będzie m.in. wykonanie robót branży drogowej i torowej, wraz z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą, w tym:

 • rozbudowę i przebudowę układu drogowego ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej oraz ul. Radiowej na odcinku od ul. Andyjskiej do ul. Uniejowskiej;
 • budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji podsypkowej i bezpodsypkowej z zabudową: tłuczniową, asfaltową i trawiastą, o łącznej długości około 5200 mtp. wraz z węzłami rozjazdowymi;
 • rozbudowę i przebudowę układu zasilania obejmującego takie elementy jak: konstrukcje wsporcze, konstrukcje nośne, przewody jezdne, punkty zasilające i powrotne, kable trakcyjne, ogrzewanie i sterowanie zwrotnic;
 •  budowę i przebudowę oświetlenia i odwodnienia jezdni, torowisk oraz przystanków;
 • wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną;
 • przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej, w tym, m.in.: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, c.o., gazowych;
 • budowę oraz zagospodarowanie peronów przystankowych;
 • zagospodarowanie terenu, w tym zieleni.

„Na ratunek” - XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2014 r. już po raz 22. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Spółka Tramwaje Warszawskie wraz z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej na tę okoliczność udostępniają pasażerom specjalną linię dowozową „W”. Tym razem Orkiestra zagra pod hasłem: „Na ratunek”.

Spółka Tramwaje Warszawskie, wraz z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej będą aktywnie wspierać tę zacną inicjatywę.

Z tej okazji 12 stycznia na warszawskie torowiska wyjadą trzy wagony tramwajowe do obsługi specjalnej linii „W”: wagon typu 102N, o numerze taborowym 5, skład wagonów 13N, o numerach taborowych 588+295 oraz skład wagonów 13N – numery taborowe 821+818.

Specjalna linia „W” kursować będzie w godzinach 12:00-21:00 na trasie: plac Narutowicza – Grójecka – plac Zawiszy – Aleje Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – aleja Zieleniecka – Zieleniecka.

W tramwajach kwestować będą wolontariusze oraz członkowie KMKM Warszawa.
Przejazd ww. tramwajami jest bezpłatny. O godz. 20:00 tramwaje przystaną na czas „Światełka do nieba”.

Warto wspomnieć, iż zeszłoroczna akcja Spółki Tramwaje Warszawskie oraz Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej przyczyniła się do zwiększenia kwoty Fundacji
o 13 665,57 zł. Zebrane pieniądze z roku na rok ustanawiają rekord i są dla nas – niezmiennie - miłym zaskoczeniem.

Mamy nadzieję, iż rok 2014 także będzie naszym małym cudem, który przyczyni się do sukcesu Orkiestry i pozwoli zebrać mnóstwo środków niezbędnych do zakupu specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów, którym to celom w tym roku Fundacja przyświeca.

Liczymy na Państwa hojność! Pamiętajmy, że znaczenie ma każda złotówka!


Podpisanie umowy na dostawę 30 tramwajów typu 134N Jazz

W środę, 15 stycznia o godz. 13.00 w stołecznym ratuszu (pl. Bankowy 3/5, sala nr 131) zostanie podpisana umowa na dostawę 30 tramwajów typu 134N Jazz.

W towarzyszącej podpisaniu umowy konferencji prasowej uczestniczyć będą: Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, Adam Zdziebło - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Krzysztof Karos - prezes spółki Tramwaje Warszawskie oraz Tomasz Zaboklicki - prezes spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz.

Zakup 30 tramwajów typu Jazz to kolejny etap programu wymiany taboru Tramwajów Warszawskich. Od 2007 do 2013 roku Spółka wprowadziła do eksploatacji 231 nowych tramwajów, w tym 186 niskopodłogowych tramwajów typu 120Na Swing.

Wartość kontraktu na dostawę 30 tramwajów (wyposażonych w klimatyzację, monitoring oraz system informacji liniowej) to 167 944 200 zł brutto.


Czas na Jazz – podpisanie umowy na dostawę 30 tramwajów typu 134N

Jazzy przyjadą do stolicy w 2015 roku. Będą miały 19,3 m długości i obsłużą linie, z których korzysta mniejsza liczba pasażerów. Dziś w ratuszu podpisano umowę na dostawę 30 tramwajów typu 134N.

1.jpg

Sukcesywnie unowocześniamy tabor komunikacji miejskiej, na ten cel od 2007 roku wydaliśmy już 5 mld złotych. Autobusy w stolicy są już w pełni niskopodłogowe i dążymy do tego, żeby podróż stołecznymi tramwajami była równie komfortowa dla pasażerów. Zaledwie kilka lat temu tramwaje niskopodłogowe były w Warszawie rzadkością, w 2015 roku już 60 proc. tramwajów w stolicy będzie miało niską podłogę - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Nowoczesne, jednoprzestrzenne, trójczłonowe, jednokierunkowe i niskopodłogowe tramwaje Jazz, które dostarczy spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz będą miały 19,3  metra długości. Dzięki zastosowaniu bezosiowych wózków jezdnych podłoga będzie idealnie płaska. Do tramwaju wsiądzie 132 pasażerów (27 miejsc siedzących). Jazzy zostaną w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich będą miały ułatwiony dostęp do wnętrza dzięki odpowiednio oznakowanej wysuwanej platformie, umieszczonej przy drzwiach najbliższych kabinie motorniczego.

jazz.png

Tramwaje typu 134N będą wyposażone w klimatyzację (cześć pasażerska i kabina motorniczego), system zliczania pasażerów, monitoring, informację pasażerską, rejestrator zdarzeń oraz automat do sprzedaży biletów. W Jazzach zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne – pokładowy zasobnik energii w układzie napędowym, który pozwoli na zmniejszenie zużycia energii pobieranej z sieci trakcyjnej, oraz system antykolizyjny poprawiający  bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dwa wagony zostaną dostosowane do potrzeb nauki jazdy.

Rozpoczęcie dostaw planowane jest w I kwartale 2015 roku, a zakończenie 30 września 2015 roku. Zamówienie jest częścią projektu pn. „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie” znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Tramwaje 134N Jazz docelowo zostaną skierowane do obsługi mniej obciążonych linii, które są obecnie obsługiwane przez składy jednowagonowe.

Od 2007 roku Spółka Tramwaje Warszawskie zakupiła 231 nowych tramwajów, w tym 186 niskopodłogowych tramwajów typu Swing. Za 30 tramwajów typu 134N Jazz Spółka zapłaci 167 944 200 mln zł brutto.

W lipcu br. w stolicy pojawią się pierwsze nowoczesne dwukierunkowe tramwaje typu 128N Jazz Duo.


Prawie 90 milionów zł dofinansowania dla Spółki Tramwaje Warszawskie ze środków Unii Europejskiej

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury tramwajowej w Warszawie do potrzeb związanych z eksploatacją tramwajów niskopodłogowych”. Całkowity koszt projektu to ok. 186 788 336,29 mln zł, z czego ok. 89 448 242,73 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Dostosowanie infrastruktury tramwajowej w Warszawie do potrzeb związanych z eksploatacją tramwajów niskopodłogowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitarnych.

Projekt obejmuje:

 1. modernizację trasy tramwajowej w ciągu ulicy Obozowej;
 2. modernizację części trasy pętla Piaski – pętla Kielecka, obejmującej skrzyżowanie Niepodległości/Nowowiejska, skrzyżowanie Chałubińskiego/Al. Jerozolimskie oraz odcinek Al. Jana Pawła II od Ronda ONZ do ul. Elektoralnej;
 3. modernizację 12 podstacji trakcyjnych obejmującą układy kablowe i/lub urządzenia.

Na trasach tych zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania w zakresie konstrukcji torowiska (w tym torowiska bezpodsypkowe oraz z zabudową trawiastą), a także przystanków (w tym poszerzenie i podwyższenie  istniejących peronów – tak, aby były one dostosowanie do tramwajów niskopodłogowych), a na ul. Obozowej - budowa peronów połączona z optymalizacją lokalizacji przystanków). Przebudowana zostanie także pętla Koło. Na modernizowanych trasach wprowadzone zostaną priorytety dla tramwajów.

Projekt wpisuje się w główny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013, tj. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”, a przez to wpisuje się w cel horyzontalny wymieniony w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia, tj. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”.

Realizacja projektu przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy niezawodności komunikacji tramwajowej, zarówno na trasach o dużym znaczeniu dla dzielnic peryferyjnych,  położonych na obrzeżach miasta (np. trasa Żerań Wsch. – Dw. Wileński), jak i położonych w centrum (np. trasa Dw. Gdański – Pl. Zawiszy). Projekt wpłynie również pozytywnie na niezawodność i punktualność komunikacji tramwajowej, zarówno lokalnie dla mieszkańców osiedla Koło (północno-zachodnia część dzielnicy Wola), jak i globalnie dla pasażerów komunikacji tramwajowej podróżujących po zmodernizowanych odcinkach tras.

To już piąta umowa o dofinansowanie podpisana przez Spółkę Tramwaje Warszawskie. Poprzednie umowy o dofinansowanie dotyczyły projektów:

 1. „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych”;
 2. „Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie”;
 3. „Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych – zakup 60 tramwajów niskopodłogowych”;
 4. „Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru”. 

Do dnia 16.01.2014 Spółka Tramwaje Warszawskie uzyskała w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej ok. 743 mln zł dofinansowania.