Informacje dla mediów

Wersja do wydruku

Michał Powałka
Rzecznik Prasowy
Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.

Tel./fax: 022 534 55 70
e-mail: rzecznik.prasowy@tw.waw.pl

 


Ruszyła VII edycja Warszawskiej Linii Edukacyjnej

Tramwaje Warszawskie zainaugurowały rozpoczęcie 7. już edycji kampanii „Warszawska Linia Edukacyjna”. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji – warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, konkursy, koncert piosenek oraz fascynująca przejażdżka zabytkowymi tramwajami do Miasteczka Ruchu Drogowego.

Inauguracja rozpoczęła się konferencją prasową, w której udział wzięli: Elwira Kobylińska – Dział Marketingu i Promocji Tramwajów Warszawskich, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, mł. insp. Jarosław Bieliński – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji, mł. asp. Paweł Przestrzelski –  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Igor Krajnow – Rzecznik Prasowy Zarządu Transportu Miejskiego oraz Krzysztof Dobies – Rzecznik Prasowy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas jej trwania podejmowane były tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie tylko na drodze, lecz także w środkach komunikacji miejskiej. Jej uczestnicy podkreślali również znaczenie, jakie pełni rozwaga, uważność i antycypacja niebezpieczeństw w ruchu drogowym.

1.JPG

Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” i  koncert piosenek „Bezpieczna droga do szkoły”

Następnie, dzieci wzięły udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas ich trwania dzieci zdobyły wiedzę z zakresu ratowania życia osób poszkodowanych
w wypadku. Na koniec zostały im wyręczone apteczki ratunkowe do udzielania pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowe oraz książeczki edukacyjne Warszawskiej Linii Edukacyjnej.

2.JPG
3.JPG
4.JPG

Po warsztatach uczniowie wysłuchali koncertu piosenek  „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas którego aktorzy przebrani za zwierzęta wcielali się w rolę nauczycieli dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego poruszania się po mieście, a także zwróciły szczególną uwagę na zasady obowiązujące w środkach transportu i utrwaliły wiedzę z zakresu znajomości numerów alarmowych i wzywania pomocy.

6.JPG

Nie zabrakło także elementu sprawdzenia zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w quizie i konkursach, które poprowadzili policjanci oraz instruktorzy nadzoru ruchu Tramwajów Warszawskich. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane odblaskowymi gadżetami wręczanymi przez Pana Bilecika i Borsuka.

5.JPG

Najbardziej atrakcyjną okazała się być przejażdżka uczniów zabytkowymi tramwajami do Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10, na terenie którego odbyły się warsztaty rowerowe oraz zajęcia teoretyczne w sali wykładowej.

7.JPG
8.JPG

O kampanii

Kampania edukacyjna „Warszawska Linia Edukacyjna” jest organizowana od 2009 roku i cieszy się ogromną popularnością i uznaniem nie tylko wśród głównych jej adresatów, tj.: dzieci szkół podstawowych, lecz także wśród ich nauczycieli oraz rodziców.

Poprzez organizowanie tego typu wydarzeń możemy mieć realny wpływ na wychowanie kolejnych pokoleń świadomych pasażerów oraz przyszłych kierowców, którzy nie tylko będą znać zasady obowiązujące na drogach i w komunikacji miejskiej, lecz także będą wiedzieli, jak udzielić pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.  

Podczas 6 edycji Warszawskiej Linii Edukacyjnej ponad 7 000 dzieci zdobyło wiedzę dotyczącą prawidłowego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej oraz na drodze i poza nią. W tym roku szkolnym do tego grona, dzięki 58 lekcjom odbytym z najmłodszymi, dołączy kolejne ponad 1 000 dzieci.  Mamy nadzieję, że z roku na rok grono świadomych uczestników ruchu będzie się systematycznie powiększało.

 

Organizator akcji: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Partnerzy: Zarząd Transportu Miejskiego, Komenda Stołeczna Policji, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 


Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwajowej łączącej Wolę, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów

Spółka Tramwaje Warszawskie wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na „Wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Wybrana została oferta wykonawców występujących wspólnie: Safege S.A.S. (lider konsorcjum) Francja oraz Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (członek konsorcjum). Cena oferty wynosi 3 566 170,99 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest  „wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla potrzeb budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Zamówienie obejmuje m.in.: projekt stałej organizacji ruchu i analizę układu zasilania trakcji tramwajowej, a także materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które będą stanowić podstawę do późniejszego wykonania dokumentacji projektowej.

Jeden przetarg – sześć zadań

Zamówienie obejmuje równoległą realizację sześciu zadań w trzech etapach w zakresie:

Zadanie A: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Dworca Zachodniego;

Zadanie B: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od Dworca Zachodniego do węzła Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Grójecka;

Zadanie C: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej przez ulice: Żwirki i Wigury, Rostafińskich (na obrzeżach Pola Mokotowskiego) i Boboli;

Zadanie D: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od stacji metra Pole Mokotowskie do ul. św. Bonifacego przez ulice: Rakowiecką, Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego z rozgałęzieniami w ul. Gagarina i w ul. św. Bonifacego (do obecnej pętli autobusowej Stegny);

Zadanie E: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. św. Bonifacego do Południowej Obwodnicy Warszawy przez ul. Sobieskiego i al. Rzeczpospolitej z odnogą w ul. Branickiego;

Zadanie F: koncepcja torów odstawczych bądź pętli klasycznej w rejonie stacji metra Ratusz-Arsenał.

Terminy i realizacja zamówienia

W I etapie, w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca  przygotuje m.in.: pełną inwentaryzację terenu, opracuje koncepcję układu geometrycznego trasy tramwajowej, określi zakres inwestycji poprzez wskazanie numerów działek i obrębów oraz przeprowadzi analizę ich stanu własności. Wykonawca przedstawi także potencjalne kolizje
z istniejącą i planowaną infrastrukturą, wykona projekty ruchowe sygnalizacji świetlnej, określi szacunkowe koszty budowy
i eksploatacji tras w podziale na typy konstrukcji torowisk i inne istotne elementy w oparciu o ceny wskaźnikowe.

W  II etapie, w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca opracuje dla każdego zadania materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

W III etapie Wykonawca wykona ostateczną wersję opracowania dla wariantu wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodnie z zakresem koncepcji, a także przygotuje materiały dodatkowe (m.in.: uzyska warunki techniczne na przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury, dokona analizy układu zasilania podstacji trakcyjnych, opracuje propozycje przebiegów tras kabli trakcyjnych, dokona kalkulacji kosztów budowy – w tym usunięcia kolizji oraz zagospodarowania terenu – i utrzymania trasy. Wykonawca będzie musiał także uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Koncepcja będzie stanowiła istotny krok do budowy trasy. Dzięki niej uzyskana zostanie decyzja środowiskowa – kluczowy dokument dla realizacji każdej inwestycji infrastrukturalnej, niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.


Ogłoszenie przetargu na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny”-Nowodwory)

Spółka Tramwaje Warszawskie wraz Zarządem Transportu Miejskiego ogłosiła przetarg na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny”–Nowodwory). Trasa będzie zakończona układem torowym umożliwiającym zmianę kierunku jazdy tramwaju. Wykonawca, od czasu podpisania umowy, będzie miał 8 miesięcy na realizację zamówienia. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym upływa 20 listopada br. Rozpoczęcie budowy trasy planowane jest na drugi kwartał 2016 roku, a wszystkie prace zostaną wykonane do końca 2016 roku.

W ramach zamówienia Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał za zadanie budowę trasy tramwajowej o długości ok. 1,5 km w ciągu ul. Światowida na odcinku: Tarchomin Kościelny (wcześniej „Pętla Mehoffera”) – ul. Strumykowa. 
W ramach zamówienia wykonane zostaną 4 perony przystankowe zlokalizowane na skrzyżowaniach ulic: Światowida
z H. Ordonówny i  M. R. Stefanika.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty branży konstrukcyjnej, torowej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, teletechnicznej, wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamówienie przewiduje m.in.:

 1. budowę budynku stacji prostownikowej trakcyjnej „Nowodwory” wraz z wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz budowę układu kablowego;
 2. budowę torowiska o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową asfaltową lub trawiastą (w zależności od lokalizacji);
 3. przebudowę ul. Światowida oraz zmiany układu drogowego wynikające z budowy trasy tramwajowej (przebudowę istniejących skrzyżowań, ciągów pieszych i rowerowych itp.);
 4. budowę lub przebudowę elementów elektroenergetycznych, takich jak: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające
  i powrotne, kable trakcyjne, światłowodowe i sterownicze, przyłącza energetyczne i oświetlenia ulicznego;
 5. budowę i przebudowę odwodnienia jezdni i torowiska wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji;
 6. budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej;
 7. przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej znajdującej się w kolizji z budowaną trasą tramwajową,
  w tym m.in.: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kabli elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, sieci c.o.
  i gazowych, instalacji oświetlenia ulicznego;
 8. budowę oraz zagospodarowanie peronów przystankowych, m.in.: oświetlenie, instalację elektryczną zasilania biletomatów, monitoringu miejskiego oraz systemu informacji głosowej i wizualnej (SIP);
 9. zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni.

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” zgłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.


Raport z konsultacji społecznych w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odc. ul. Skierniewicka – ul. Redutowa)

Spółka Tramwaje Warszawskie dokonała analizy wniosków z konsultacji społecznych dotyczących budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odcinek ulic: Skierniewicka–Redutowa). Większość mieszkańców opowiedziała się za wariantem I (tzw. inwestorskim). Spółka złoży teraz Raport z oddziaływania na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Budowa trasy wzdłuż ul. Kasprzaka rozpocznie się w 2018 roku.

Przedsięwzięcie to stanowi element większego projektu polegającego na połączeniu komunikacją tramwajową Bemowa, Bielan z Wolą i Śródmieściem. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w najważniejszym dokumencie planistycznym Warszawy – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r. Dotychczas, w ramach tego projektu zrealizowano nowe trasy tramwajowe: w ul. Powstańców Śląskich - odcinek ulic: Górczewska–Radiowa (2014 r.) i odcinek: pętla „Nowe Bemowo” – ul. Broniewskiego (2006 r.).

Kampania Informacyjna „Tramwaj na Kasprzaka”

Do przeprowadzenia kampanii informacyjnej wykorzystano następujące środki i kanały:

 • informacje na stronie internetowej Warszawskiej Platformy Konsultacji Społecznych (www.konsultacje.um.warszawa.pl);
 • posty na fanpage’ach portalu Facebook: Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiej Woli, Tramwajów Warszawskich, Miasta Stołecznego Warszawa, Hanny Gronkiewicz-Waltz, Konsultacji Społecznych Warszawa;
 • dedykowana strona internetowa: www.tramwajnakasprzaka.pl;
 • spoty informacyjne w tramwajach wyposażonych w ekrany LCD; zasięg oddziaływania obejmujący całą sieć tramwajową, w tym dzielnice: Wola i Bemowo i Śródmieście;
 • spoty informacyjne w autobusach ZTM obsługiwanych przez Miejskie Zakłady

Autobusowe Sp. z o.o. – linie nr 105 i 155;

 • plakaty na przystankach autobusowych, m.in.: zespoły przystankowe: CIEPŁOWNIA WOLA, FORT WOLA, SOWIŃSKIEGO, REDUTA WOLSKA, HALA WOLA, PKP KASPRZAKA, OS. WOLSKA;
 • informacja (komunikat) na tablicach Systemu Informacji Pasażerskiej na zespołach przystankowych SOWIŃSKIEGO-ZAJEZDNIA WOLA;
 • plakaty w miejscach gromadzenia się mieszkańców: sklepy spożywcze, punkty handlowo-usługowe, salony fryzjerskie, kwiaciarnie, apteki;
 • komunikaty odczytywane podczas ogłoszeń parafialnych w świątyniach: cerkiew św. Jana Klimaka, kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, kościół pw. św. Wojciecha; kościół św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej;
 • ulotki dystrybuowane w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym w zespołach przystankowych: SOWIŃSKIEGO, REDUTA WOLSKA, PKP KASPRZAKA, OS. WOLSKA, SZPITAL WOLSKI, ORDONA.

W wyniku prowadzonych analiz i konsultacji społecznych Spółka wskazała do dalszych prac - jako rozwiązanie preferowane - wariant W1. Został on tym samym wskazany jako wariant inwestorski w postępowaniu ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O Wariancie W1

Wariant W1 (wariant inwestorski) stanowi połączenie rozwiązań zapewniających wysoką prędkość komunikacyjną tramwaju i maksymalne wykorzystanie istniejących rozwiązań układu drogowo-ulicznego. Wariant ten został także uznany za najlepszy przez Spółkę Tramwaje Warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego i Komisje Dialogu Społecznego ds. transportu.

Początkiem trasy tramwajowej będzie skrzyżowanie ul. Kasprzaka z ul. Skierniewicką - w tym miejscu powstanie węzeł rozjazdowy, zaś nowe torowisko zostanie poprowadzone w pasie dzielącym ul. Kasprzaka. Warto przypomnieć że, w latach 1963-1990 w tym miejscu funkcjonowała już trasa tramwajowa, której eksploatacja została zawieszona w związku z budową zespołu węzłów drogowych w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia (część trasy uległa likwidacji). W rejonie zespołu przystankowego SZPITAL WOLSKI, platformy przystankowe zostaną zlokalizowane pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kasprzaka/ul. Płocka/ul. Krzyżanowskiego a istniejącym przejściem dla pieszych przez ul. Kasprzaka na wysokości ul. Brylowskiej i ul. Skierniewickiej. Do tak usytuowanych przystanków zapewnione zostanie obustronne dojście, a tym samym poprawiona zostanie dostępność tramwajów. Dalej, w kierunku zachodnim, torowisko będzie prowadzone w istniejącym pasie dzielącym.

Między skrzyżowaniem ulic: Kasprzaka z Bema a skrzyżowaniem ul. Kasprzaka z al. Prymasa Tysiąclecia zostaną zlokalizowane dwie platformy przystankowe. Dodatkowo, na skrzyżowaniu ulic: Kasprzaka z Bema zostanie wytyczone nowe przejście dla pieszych przez ul. Kasprzaka (zachodnie ramię skrzyżowania) w celu poprawy dostępności komunikacji tramwajowej dla budynków zlokalizowanych przy ul. Bema. Układ torowy na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka z al. Prymasa Tysiąclecia zostanie zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe powiązanie torowiska w ul. Kasprzaka z planowaną trasą w ciągu al. Prymasa Tysiąclecia z Dworca Zachodniego.

Na odcinku al. Prymasa Tysiąclecia-ul. Ordona torowisko zostanie poprowadzone w istniejącym pasie dzielącym. Przejście dla pieszych na wysokości ul. Grabowskiej zostanie utrzymane i wyposażone w dodatkową sygnalizację świetlną  dla poprawy bezpieczeństwa pieszych. Przy skrzyżowaniu ulic: Kasprzaka z Ordona zaprojektowane zostały przystanki położone na wlotach ul. Kasprzaka, zaś peron w kierunku Bemowa zostanie powiązany chodnikiem z przejściem dla pieszych przy ul. Grabowskiej.

Dalej, w kierunku ul. Redutowej, torowisko tramwajowe będzie się stopniowo obniżać do poziomu -1 (poniżej poziomu terenu), tak aby przejść bezkolizyjnie istniejącym wykopem, którym obecnie prowadzona jest jezdnia północna ul. Kasprzaka. Przystanki tramwajowe w zespole Reduta Wolska zostaną zlokalizowane na poziomie -1, a istniejące przejście podziemne zapewniające do nich dojście będzie wyremontowane i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności poprzez budowę pochylni. Założeniem zastosowania pochylni zamiast wind jest zapewnienie dostępności peronów w sposób bezawaryjny, odporny np. na skutki wandalizmu. Ze względu na wykorzystanie istniejącego wykopu pod poprowadzenie trasy tramwajowej, jezdnia północna ul. Kasprzaka zostanie powiązana z ul. Wolską poprzez nowe skrzyżowanie położone między cerkwią pw. św. Jana Klimaka a kościołem pw. św. Wawrzyńca.

Projekt zakłada także zmiany w ciągu ul. Wolskiej - na odcinku ulic: Elekcyjna-Redutowa. Po pierwsze, zmianie ulegnie położenie torowiska - ze względu na wprowadzenie trasy w poziom -1 w rejonie Reduty Wolskiej, istniejące torowisko zostanie przełożone w pas dzielący, gdzie stopniowo będzie ulegać obniżeniu, tak aby bezkolizyjnie przejść pod nowym skrzyżowaniem ul. Wolskiej i jezdni północnej ul. Kasprzaka, a następnie połączyć się z torowiskiem zlokalizowanym od strony ul. Ordona. W miejscu obecnego torowiska została zaprojektowana zieleń miejska oraz droga dla rowerów i chodnik. Dodatkową korzyścią jest eliminacja uciążliwego dla kierujących tramwajami i samochodami przejazdu "ukośnego" w rejonie ul. Elekcyjnej.

Prędkość komunikacyjna tramwajów w okresie szczytu komunikacyjnego będzie wynosić 24,0 km/h. Wstępny koszt inwestycji oszacowano na kwotę 102 714 303 zł brutto.


Historia tramwajów w Warszawie 1866-2015 w godzinę – jedyna taka podróż… w czasie

Spółka Tramwaje Warszawskie, przez informacje wyświetlane w tramwajach na monitorach LCD, zaprosiła swoich pasażerów na bezpłatne przejazdy tramwajem promocyjnym, w którym będzie można poznać prawie stupięćdziesięcioletnią (1866-2015) historię tramwajów w Warszawie. Przewodnikiem będzie
dr Marek Ostrowski, pomysłodawca podyplomowych studiów varsavianistycznych. 

Tramwaj promocyjny wyruszy 7 (sobota), 8 (niedziela), 14 (sobota), 15 (niedziela) oraz 22 (niedziela) listopada
w godzinach: 17.30 oraz 19.00 z placu Narutowicza. Przejażdżka potrwa około godziny, a tramwaj pojedzie następującą trasą:

pl. Narutowicza – pl. Zawiszy – Okopowa – al. „Solidarności” – Stare Miasto – dw. Wileński – Targowa – al. Zieleniecka – most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – pl. Narutowicza.

Uwaga! Tramwaj nie będzie zatrzymywał się na żadnym z przystanków.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na przejażdżkę obowiązywały wcześniejsze zapisy. Zainteresowanie było jednak tak ogromne, że w ciągu tygodnia od ukazania się pierwszego ogłoszenia, tj. 28 października, lista uczestników przejazdów była już zamknięta.

Podczas 10 przejazdów tramwajem promocyjnym dr Marek Ostrowski, miłośnik Warszawy, podzieli się z uczestnikami wiedzą z zakresu historii tramwajów na przestrzeni niespełna 150 lat (1866-2015) jednocześnie opowiadając o samej Warszawie w kontekście przemierzanej trasy.

Opowieść o historii tramwajów przewodnik rozpocznie wspomnieniem tramwajów konnych, które rozpoczęły kursowanie
w 1866 roku, następnie przybliży niezapomniane pierwsze tramwaje elektryczne typu A (1908 rok), pierwsze tramwaje szybkobieżne typu 13N, które pojawiły się na warszawskich torowiskach w 1959 roku, a definitywnie pożegnaliśmy
31 grudnia 2012 roku, zakończą ją natomiast tramwaje nowoczesne: z częścią niskopodłogową, typu: 112N (1996 rok) oraz te całkowicie niskopodłogowe typu 120N (2007 rok). A to wszystko wzbogacone niebywałą wiedzą dr. Marka Ostrowskiego o samej Warszawie.

Dr Marek Ostrowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; pomysłodawca
i realizator podyplomowych studiów varsavianistycznych, członek m.in.: Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Komisji Teledetekcji KBKiS PAN, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, twórca Samodzielnej Pracowni Informacji Obrazowej SCI-ART, realizator takich przedsięwzięć jak: Panorama Warszawy Przełomu Wieków, cykl 20 sesji naukowych poświęconych zobrazowaniem Warszawy pt.: „Tematyczne Panoramy Warszawy”, współorganizator projektu „ProjektWarszawa” dotyczącego wizualnych aspektów miasta Warszawy.


Podpisanie umowy na wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwajowej łączącej Wolę, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotówi Wilanów

Spółka Tramwaje Warszawskie podpisała umowę z konsorcjum wykonawców występujących wspólnie: Safege S.A.S. (Lider Konsorcjum) - Francja oraz Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) na „wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Wartość umowy wynosi 3 566 170,99 zł brutto.

2.jpg

Przedmiotem zamówienia jest  „wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo–przestrzennej dla potrzeb budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Zamówienie obejmuje m.in.: projekt stałej organizacji ruchu i analizę układu zasilania trakcji tramwajowej oraz materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które będą stanowić podstawę do późniejszego wykonania dokumentacji projektowej.

Jeden przetarg – sześć zadań

Zamówienie obejmuje równoległą realizację sześciu zadań w trzech etapach w zakresie:

Zadanie A: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do dworca Zachodniego;

Zadanie B: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od dworca Zachodniego do węzła Bitwy Warszawskiej 1920 r./Grójecka;

Zadanie C: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej przez ulice: Żwirki i Wigury, Rostafińskich (obrzeża Pola Mokotowskiego) i Boboli;

Zadanie D: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od stacji metra Pole Mokotowskie do ul. św. Bonifacego przez ulice: Rakowiecką, Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego z rozgałęzieniami w ul. Gagarina i w ul. św. Bonifacego (do obecnej pętli autobusowej Stegny);

Zadanie E: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. św. Bonifacego do Południowej Obwodnicy Warszawy przez ul. Sobieskiego i al. Rzeczpospolitej z odnogą w ul. Branickiego;

Zadanie F: koncepcja torów odstawczych bądź pętli klasycznej w rejonie stacji metra Ratusz-Arsenał.

Terminy i realizacja zamówienia

W I etapie, w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca  przygotuje m.in.: pełną inwentaryzację terenu, opracuje koncepcję układu geometrycznego trasy tramwajowej, określi zakres inwestycji poprzez wskazanie numerów działek i obrębów oraz przeprowadzi analizę ich stanu własności. Wykonawca przedstawi także potencjalne kolizje z istniejącą i planowaną infrastrukturą, wykona projekty ruchowe sygnalizacji świetlnej, określi szacunkowe koszty budowy i eksploatacji tras w podziale na typy konstrukcji torowisk i inne istotne elementy w oparciu o ceny wskaźnikowe.

W  II etapie, w terminie do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca opracuje dla każdego zadania materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

W III etapie Wykonawca wykona ostateczną wersję opracowania dla wariantu wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodnie z zakresem koncepcji, a także przygotuje materiały dodatkowe (m.in.: uzyska warunki techniczne na przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury, dokona analizy układu zasilania podstacji trakcyjnych, opracuje propozycje przebiegów tras kabli trakcyjnych, dokona kalkulacji kosztów budowy – w tym usunięcia kolizji oraz zagospodarowania terenu – i utrzymania trasy. Wykonawca będzie musiał także uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Koncepcja będzie stanowiła istotny krok na drodze do budowy trasy. Dzięki niej uzyskana zostanie decyzja środowiskowa – kluczowy dokument dla realizacji każdej inwestycji infrastrukturalnej, niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.


„Tajemnica tramwaju” - zaproszenie na warsztaty edukacyjne

We wtorek, 24 listopada w Teatrze Ochoty o godz. 11.00, odbędą się ostatnie w tej edycji kampanii „Bądźmy Razem Bezpieczni” interaktywne warsztaty edukacyjne dla klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym. Poprzez warsztaty dzieci zdobywają wiedzę z zakresu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z komunikacji miejskiej. Poznają także bardzo trudną
i odpowiedzialną prace motorniczego i kontrolera biletów w komunikacji miejskiej.

Warsztaty są formą zabawy teatralnej i mają charakter interaktywny. Na początek osoby prowadzące opowiadają o swojej pracy i wyzwaniach z nią związanych. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, kim są. Następnie uczestnicy stworzą papierowy tramwaj wraz z jego wszystkimi częściami: kasowniki, miejsca siedzące, kabiną motorniczego, a także umieszczą we właściwych miejscach piktogramy wskazujące miejsca dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz kobiet w ciąży
i z dziećmi.
Następnie dzieci zostaną zaproszone do wzięcia udziału w krótkich scenach aktorskich (etiudach), w których wcielą się
w rolę pasażerów. Do ich zadań należało będzie rozpoznanie sytuacji odbiegającej od ogólnie przyjętych zasad i zwrócenie uwagi, jak należy zareagować lub skorygować niepoprawne zachowanie.

Etiudy teatralne

Tematy poszczególnych etiud to m.in.:
- zasady wsiadania oraz wysiadania z tramwaju;
- sposób zachowania się na przystanku tramwajowym oraz w samym tramwaju;
- zachowanie bezpieczeństwa podczas jazdy tramwajem;
- ustępowanie miejsca osobom niepełnosprawnym, starszym, kobietom w ciąży itd.;
- konsekwencje spożywania napojów oraz jedzenia w tramwaju;
- głośna rozmowa (zarówno ze współpasażerami jak i przez telefon) oraz głośne słuchanie muzyki;
- pasażer z dużym bagażem.

Każda z odgrywanych scen teatralnych będzie przyczynkiem do późniejszych dyskusji z osobami prowadzącymi, która pomoże zrozumieć dzieciom dlaczego zaprezentowane zachowanie jest niepoprawne i co się kryje za zwrotem „kulturalna jazda tramwajem”. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma upominek.

O warsztatach edukacyjnych „Tajemnica tramwaju”

Od 6 października do 24 listopada przeprowadzonych zostało łącznie 20 warsztatów i wzięło w nich udział blisko 1 000 dzieci z warszawskich szkół podstawowych. To trzecia edycja zajęć w ramach kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni, której działania cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony dzieci oraz ich opiekunów.


Warsztaty edukacyjne „Tajemnica Tramwaju”

Za nami już ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty edukacyjne zorganizowane w ramach kampanii „Bądźmy Razem Bezpieczni”. Blisko 1 000 uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych wzięło udział w specjalnie przygotowanych warsztatach mających na celu utrwalenie małym pasażerom wiedzy z zakresu zasad podróżowania oraz – w konsekwencji – zwiększenie bezpieczeństwa osób podróżujących komunikacją miejską.

Podczas 20 spotkań dzieci posiadły wiedzę z zakresu kulturalnego i poprawnego zachowania się w tramwaju oraz na przystanku – a wszystko to w przystępnej formie warsztatowej. Uczniowie poznali bliżej jedne z najważniejszych zawodów w komunikacji publicznej jakimi są praca motorniczego oraz kontrolera biletów. Animatorzy zadbali o to, by doceniali i szanowali także pracę tych, których na co dzień nie widać w tramwaju, a których wykonywany zawód jest równie ważny dla sprawnego, przyjemnego i bezpiecznego podróżowania komunikacją miejską.

Nauka poprzez zabawę

Dzieci miały za zadanie odtworzyć wygląd tramwaju, uwzględniając wszystkie jego elementy, same stając się na moment: miejscem do siedzenia, kasownikiem i kabiną motorniczego oraz pantografem. Odgadywały także znaczenie poszczególnych części tramwajowych i umiejscawiały je w przestrzeni tramwaju.

1.JPG

Następnie najmłodsi zainscenizowali krótkie sytuacje, których jesteśmy świadkami na co dzień, prezentując nieprawidłowe zachowania w tramwaju, a zadaniem pozostałych było odgadnięcie jaka zasada dotycząca kultury podróżowania została złamana i jak należałoby w tej sytuacji zachować się prawidłowo. Każda etiuda została wnikliwie omówiona z prowadzącymi, a dzieci udzielając sobie wzajemnie wskazówek nie miały wątpliwości, które zachowania w tramwaju czy na przystanku są niedopuszczalne.

3.jpg

Kultura podróżowania

I tak oto w formie zabawnych scenek mali aktorzy uświadamiali sobie wzajemnie jak ważne są zasady obowiązujące w tramwaju oraz na przystanku: czym może skutkować spożywanie posiłków w jego wnętrzu; jak należy zareagować, gdy wsiądzie do tramwaju osoba starsza czy jak niezręczne jest prowadzenie głośnych rozmów. Dzieci z entuzjazmem dzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz radami, w jaki sposób okazywać życzliwość i nieść pomoc osobom tego potrzebującym.

2.JPG

Po drugiej edycji przeprowadzonych warsztatów możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że uczniowie są coraz bardziej świadomi poprawnych zachowań w tramwaju oraz na przystanku. Najmłodsi znają już elementarne zasady kulturalnego podróżowania. A to sprawia, że organizowanie akcji edukacyjnych skoncentrowanych na najmłodszych ma sens i przynosi zamierzony efekt.

4.JPG


Mikołajkowy weekend w zabytkowym tramwaju

Spółka Tramwaje Warszawskie wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego oraz Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej zapraszają swoich pasażerów na wyjątkową przejażdżkę w ramach mikołajkowej linii tramwajowej „M”.

Już w najbliższy weekend: 5-6 grudnia na stołeczne tory wyjedzie mikołajkowa linia tramwajowa „M” obsługiwana przez zabytkowy tabor. W tramwajach na pasażerów będzie czekać słodka niespodzianka a niektóre przejażdżki poprowadzi motorniczy-Mikołaj.

Zabytkowe wagony typu N oraz 105Na (nr tab. 1000) będą kursować co 30 minut w godzinach 10:00-18:30 na jednokierunkowej trasie: PL. NARUTOWICZA > Grójecka > pl. Zawiszy > Aleje Jerozolimskie > most Poniatowskiego > al. Zieleniecka > Targowa > al. „Solidarności” > ,most Śląsko-Dąbrowski > Marszałkowska > Nowowiejska > Filtrowa > PL. NARUTOWICZA.

Pierwszy tramwaj wyruszy z pl. Narutowicza o godzinie 10.06 natomiast ostatni – o 17.36. Podróż potrwa ok. godziny.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.ztm.waw.pl.

1.jpg

W tramwajach linii „M” obowiązywać będą wszystkie bilety z taryfy ZTM wraz z uprawnieniami do ulg i bezpłatnych przejazdów. Bilety jednorazowe przesiadkowe oraz czasowe będą kasowane przez konduktorów – członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.
Bilety krótko- lub długookresowe (np. bilet dobowy, trzydziestodniowy, Bilet Seniora) należy wcześniej skasować (aktywować) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub bramce wejściowej metra.

Odwiedzi nas także Mikołaj, który poprowadzi tramwaj na niektórych z przejazdów :)

Zabytkowe wagony będą kursować także 26 grudnia na okoliczność świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do wspólnej podróży!


Dzień Życzliwości w komunikacji miejskiej

20 maja ruszyła kampania „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”. W ramach kampanii Spółka zaprasza w najbliższy weekend na pikniki z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca w Dzień Życzliwości  zachęcamy do mówienia sobie Dzień Dobry w Komunikacji Miejskiej.

Pikniki odbędą się w najbliższy weekend. 30 maja (sobota) zapraszamy na piknik na Chomiczówce a 31 maja (niedziela) na piknik w Wilanowie (plaża w Wilanowie).

1 czerwca wchodząc do pojazdu komunikacji miejskiej ( tramwaj, autobus, metro, pociąg) zachęcamy do powitania innych pasażerów zwrotem – DZIEŃ DOBRY.

Dzień ten został ogłoszony dniem życzliwości  i mówienia sobie „Dzień Dobry”  w komunikacji miejskiej,  po wejściu do pojazdu powitajmy innych pasażerów.  Data łatwa do zapamiętania – czerwiec rozpoczynamy  od powitania. Akcję „Dzień dobry” w komunikacji miejskiej  organizatorzy kampanii „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej” przeprowadzą  wspólnie z Jazdą na Dzień Dobry. Wsiadając do  komunikacji miejskiej (tramwaju, metra,  autobusu  czy też kolejki) uśmiechnij się i powiedz Dzień Dobry. Zobacz co to zmieni. Twoje małe Dzień Dobry to wielka rzecz!

Jeśli chcesz, aby inni byli życzliwi dla Ciebie i TY bądź życzliwy dla innych.