Wersja do wydruku

Bądź życzliwym pasażerem zamiast być monsterem

Warszawska komunikacja się zmienia. Po stołecznych ulicach i torach kursują coraz bardziej komfortowe, nowoczesne tramwaje, autobusy i pociągi. Korzysta z nich już ponad miliard pasażerów rocznie. Dziś, 20 maja rozpoczęła się druga edycja kampanii społecznej „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”.

zyczliwosc.png

Kampania „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”, chce zwrócić uwagę na to jak ważnym i niezbędnym elementem podróży, jest życzliwe zachowanie się względem współpasażerów i pokazać właściwe postawy oraz zachowania.

- Bądźmy dla siebie życzliwi, szanujmy własność, wzajemną prywatność i przestrzeń. I nie zamieniajmy się w „monsterów”. Warto podróżować w kierunku życzliwości – mówi Karolina Malczyk, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej.

Komfort użytkowników stołecznej komunikacji stale wzrasta. Miasto sukcesywnie unowocześnia tabor. Wszystkie autobusy i pociągi są już w pełni niskopodłogowe, a pojazdy są wyposażone w klimatyzację, wyświetlacze i głosowe zapowiedzi przystanków, kontrastowe oznakowanie poręczy i krawędzi podestów czy pochylnie do wjazdu wózków inwalidzkich. Stale modernizowana jest również infrastruktura przystankowa.

Pomimo tych wszystkich udogodnień jakość podróży zależy przede wszystkim od samych pasażerów. I na to chcą właśnie zwrócić uwagę organizatorzy i partnerzy kampanii – Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Tramwaje Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Metro Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe, Zarząd Transportu Miejskiego, Koleje Mazowieckie, Uniwersytet Warszawski, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Fundacja Świat bez Wandalizmów, Jazda na Dzień Dobry oraz Wawerskie Centrum Kultury.

Tegoroczna odsłona akcji przebiega pod hasłem „Bądź życzliwym pasażerem zamiast być monsterem” i potrwa do końca roku. Od dziś w tramwajach, autobusach, metrze oraz pociągach SKM można zobaczyć m.in. Hałaśnika Głuchawego, Tępacza Ignoranta, Knyszojada Smrodliwego, Kłapodzioba Wylewnego czy Zastawiacza Olbrzymiego. 1 czerwca został ogłoszony dniem życzliwości i mówienia sobie „dzień dobry” w komunikacji. Stoiska kampanii pojawią się na wielu imprezach i piknikach, a w wakacje po Warszawie będzie jeździła specjalna Mobilna Kulturalna Kawiarnia (w tramwaju promocyjnym). Zaplanowano również przeprowadzenie gry miejskiej i specjalnych warsztatów dla dzieci i młodzieży.


Inauguracja II edycji kampanii „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”

20 maja o godz. 10.00 (Teatr Kamienica, al. Solidarności 93) zapraszamy na konferencję inaugurującą tegoroczną edycję kampanii społecznej „Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej”.

 

W konferencji prasowej i seminarium wezmą udział: Karolina Malczyk, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej; Mieczysław Reksnis, dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji; Krzysztof Karos, prezes zarządu Tramwajów Warszawskich; dr Katarzyna Hebel z Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego; prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz z Katedry Psychologii Społecznej  Uniwersytetu Warszawskiego i Joanna Sieradzan z inicjatywy społecznej „Jazda na Dzień Dobry”.

 

Kampania, której organizatorami są Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Tramwaje Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Metro Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe i Zarząd Transportu Miejskiego, a partnerami Koleje Mazowieckie,  Uniwersytet Warszawski, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Fundacja Świat bez Wandalizmów, Jazda na Dzień Dobry i Wawerskie Centrum Kultury, chce zwrócić uwagę na to jak ważnym i niezbędnym elementem podróży, jest życzliwe zachowanie się względem współpasażerów i pokazać właściwe postawy oraz zachowania.

 

Kampania rozpocznie się 20 maja i potrwa do końca roku. W ramach działań zaplanowano m.in. przeprowadzenie gry miejskiej i specjalnych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Stoiska kampanii pojawią się na wielu imprezach i piknikach, a w wakacje po Warszawie będzie jeździła specjalna Mobilna Kulturalna Kawiarnia.


Ruszają konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odc. ul. Skierniewicka – ul. Redutowa)

Spółka Tramwaje Warszawskie we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy organizuje konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odc. ul. Skierniewicka – ul. Redutowa.)

Przedsięwzięcie to stanowi element większego projektu polegającego na połączeniu Bemowa, Bielan z Wolą i Śródmieściem komunikacją tramwajową. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w najważniejszym dokumencie planistycznym Warszawy – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r. Dotychczas w ramach tego projektu zrealizowano nowe trasy tramwajowe w ul. Powstańców Śląskich: odc. ul. Górczewska – ul. Radiowa (2014 r.) i odc. pętla Nowe Bemowo – ul. Broniewskiego (2006 r.)

kasprzaka.jpg

O konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych projektem budowy nowej trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka. Każdy głos i opinia jest dla Nas tak samo ważna, gdyż chcemy wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi przygotować jak najlepiej tą ważną dla całej Warszawy inwestycję.

Podczas konsultacji społecznych będzie można zapoznać się projektem i wariantami rozwiązań podczas:

 • spotkań otwartych i w punktach konsultacyjnych,
 • spaceru prezentującego tę inwestycję.

Zebrane w toku konsultacji stanowiska, opinie, wnioski i uwagi posłużą nam do udoskonalenia i poprawy dotychczas przygotowanych rozwiązań, tak aby finalnie nowa trasa tramwajowa odpowiadała na potrzeby mieszkańców Warszawy i służyła Wszystkim przez wiele lat.

3 warianty przebiegu trasy tramwajowej w ul. Kasprzaka

Do oceny i dyskusji w mieszkańcami przedstawimy trzy warianty różniące się od siebie rozwiązaniami technicznymi, przebiegiem, warunkami ruchu tramwajów i kosztami.

Wariant W1 i W2 są rozwiązaniami zbliżonymi do siebie pod kątem przebiegu trasy. Istotne różnice występują w rejonie skrzyżowania ul. Kasprzaka / ul. Wolskiej / ul. Redutowej. W wariancie W1 obecny bezkolizyjny przebieg jezdni ul. Kasprzaka jest zaadoptowany pod torowisko tramwajowe i przystanki powiązane z istniejącym tunelem pieszym. W związku z tym w rejonie cerkwi pw. św. Jana Klimaka i kościoła pw. św. Wawrzyńca planowane jest nowe skrzyżowanie ul. Wolskiej z jezdnią północną ul. Kasprzaka. Wariant W2 zakłada rozbudowę wykopu i wprowadzenie tam obok jezdni torowiska. Jest to wariant droższy ze względu na konieczność rozbiórki i wzniesienia na nowo wiaduktów w ciągu ul. Wolskiej i ul. Redutowej. Ponadto, charakteryzuje się on mniejszą dostępnością dla pieszych, jednak pozostawia takie same jak obecnie warunki ruchu samochodów.

Wariant W3 jest wariantem najtańszym i zarazem najkrótszym – polega on na połączeniu torowiska w ul. Kasprzaka z torowiskiem w ul. Wolskiej poprzez al. Prymasa Tysiąclecia. Nie daje on jednak dobrych efektów ruchowych dla tramwaju – średnia prędkość podróży wyniosłaby 14 km/h. Co więcej, przebieg ten nie obejmuje swym zasięgiem intensywnie zabudowywanych terenów Odolan.

Informacje podsumowujące:

Wariant W1:

 • wstępny koszt inwestycji: 102 714 303 zł brutto,
 • prędkość komunikacyjna w okresie szczytu: 24,0 km/h

Wariant W2:

 • wstępny koszt inwestycji: 133 304 186 zł brutto,
 • prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego: 24,0 km/h

Wariant W3:

 • wstępny koszt inwestycji: 52 997 492 zł brutto,
 • prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego: 14,0 km/h

Kampania informacyjna na temat konsultacji społecznych

Informacje na temat konsultacji społecznych mieszkańcy będą mogli znaleźć na:

 • ekranach LCD w tramwajach TW Sp. z o.o. i autobusach MZA Sp. z o.o.,
 • plakatach w formacie CityLight i formacie A3 wywieszanych na przystankach autobusowych i tramwajowych w rejonie Woli,
 • na tablicach Systemu Informacji Pasażerskiej (wybrane przystanki tramwajowe),
 • na serwisach społecznościowych oraz forach internetowych,
 • ulotkach i plakatach w formacie A3 wywieszanych w miejscach publicznych.

Konsultacje społeczne organizowane są we współpracy z:

 1. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
 2. Zarządem Transportu Miejskiego,
 3. Urządem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 4. Miejskimi Zakładami Autobusowymi Sp. z o.o.,
 5. Biurem Geodezji i Katastru,
 6. XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika,
 7. Zespołem Szkół nr 65 im. I. Sendlerowej,
 8. Centrum Handlowym Fort Wola.

Zaproszenie na Jubileusz obchodów 90-lecia Zakładu Realizacji Przewozów „Praga” i 60-lecia Zakładu Realizacji Przewozów „Mokotów” oraz Noc Muzeów 2015

16 maja Spółka Tramwaje Warszawskie zaprasza na obchody 90-lecia Zajezdni „Praga” oraz 60-lecia Zajezdni „Mokotów”. Jubileusz odbędzie się w najbliższą sobotę w godz. 12-16 na Zajezdni Tramwajowej „Praga” oraz w godz. 17.00-01.00 na terenie Zajezdni Tramwajowej „Mokotów”.

Z okazji jubileuszy Spółka organizuje na obu zajezdniach „Dzień  Otwarty” połączony z Nocą Muzeów. Dla zwiedzających zostało przygotowanych wiele atrakcji. Będą to m.in.:

 • Wystawa taboru zabytkowego i nowoczesnego
 • Wystawa pojazdów specjalnych  Spółki Tramwaje Warszawskie
 • Tramwaje z perspektywy kanału przeglądowego
 • Podnoszenie tramwaju podnośnikiem  hydraulicznym
 • „Świat Bez Wandalizmu” – usuwanie graffiti z tramwaju ( na zajezdni R3 „Mokotów”)
 • Gry, konkursy, zabawy dla dzieci i dorosłych,
 • Wystawa modeli tramwajowych i galeria zdjęć tramwajowych
 • Animacje taneczne, występ zespołu hiphopowego, wspólne śpiewanie piosenek koncerty i wiele innych…

Parada tramwajów i linia dowozowa M

16 maja o 16:00 rozpocznie się parada tramwajów. Z Zajezdni na Pradze przy ul. Kawęczyńskiej 27 wyruszą tramwaje zabytkowe i współczesne, które przemierzając ulice Warszawy, zakończą swój kurs na Zajezdni „Mokotów” mieszczącej się przy ul. Woronicza 27. W ten sposób zakończą się uroczystości jubileuszowe z okazji 90 lecia Zajezdni na Pradze a rozpocznie się druga część uroczystości z okazji 60 lecia Zajezdni Mokotów.

W tym dniu zostanie także uruchomiona specjalnie dla naszych gości bezpłatna linia dowozowa na  trasie Zajezdnia Mokotów – Pętla Wyścigi. Linia będzie kursowała w godz. 17:00–1:00. Tramwaje będą kursować średnio co 15 min.

Teatr na Zajezdni

O godz. 23.00 na Zajezdni Mokotów zapraszamy na największą atrakcje tegorocznego Jubileuszu czyli występ Teatru Muzycznego Roma, który wystąpi z najlepszymi piosenkami musicalowymi. Występ potrwa około 40 minut.

Wstęp na uroczystości i przejazd linią dowozową jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy!

 


Zaproszenie Spółki Tramwaje Warszawskie na Dzień Ziemi 2015 – „Z energią zmieńmy źródła”.

26 kwietnia (niedziela) w godzinach 10:00-18:00 zapraszamy na Pole Mokotowskie na tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi. Dla osób odwiedzających nasze stoisko przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, m.in. grę ekologiczną „Koło fortuny, czyli zakręć kołem” oraz „Multimedialny quiz ekologiczny”. Za udział w tych konkursach będzie można otrzymać ciekawe upominki. W tym roku Dzień Ziemi jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. Spółka Tramwaje Warszawskie jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Spółka Tramwaje Warszawskie zaprasza na swoje stoisko zlokalizowane na Polu Mokotowskim (Sektor Wymiany Informacji, stoisko nr 7 po lewej stronie). W tym roku przygotowaliśmy dla naszych gości grę ekologiczną „Koło fortuny, czyli zakręć kołem” orazMultimedialny quiz ekologiczny”. W obu konkursach będzie można wygrać ciekawe upominki (m.in. sadzonki, drzew i kwiatów). Na stoisku zaprezentowane zostaną także elementy torowiska, które przyczyniają się do obniżenia hałasu i wibracji. Pracownicy Spółki będą przedstawiać projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Poza tym każdy będzie mógł się dowiedzieć się dlaczego transport szynowy jest ekologiczny.

 

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone obecnie w 192 krajach, organizatorzy ze wszystkich krajów od wielu lat skupieni są w Earth Day Network, z siedzibą w Waszyngtonie. Różnie na całym świecie odbywają się te obchody - są marsze, wystawy, wiece, wspólne sadzenie drzew. W Polsce tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Naszymi uczestnikami są rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, polskie parki narodowe, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. W festynie plenerowym bierze udział ok. 40 tys. osób.

 

Patronat honorowy: Minister Środowiska, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Organizator: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej,

Finansujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sponsorzy: Remondis Electrorecycling Sp. z o.o. , Electro System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Eko – Punkt Organizacja Odzysku S.A

Współorganizacja: Lasy Państwowe, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie - KM Sp. z o.o., Polskie Parki Narodowe, Kampinoski Park Narodowy.

Patronat medialny: Polskie Radio RDC, Metro, Metro Warszawa, portal edukacji ekologicznej, Ulica Ekologiczna