Wersja do wydruku

Bezpieczniej i sprawniej przy ZOO

Pod koniec ubiegłego tygodnia Zarząd Dróg Miejskich wprowadził nowy program sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Ratuszowej, opracowany przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Wykonany przez naszą Spółkę projekt sygnalizacji świetlnej ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu bez konieczności kompleksowej przebudowy skrzyżowania. Dzięki zmianom tramwajowe relacje skrętne wykonywane przez linie 22 i 28 odbywają się bezkolizyjnie - na własnej, wydzielonej fazie sygnalizacyjnej. Ponadto dla tramwajów linii 16 jadących prosto ulicą Jagiellońską sygnał "zielony" został wydłużony o kilkanaście sekund, dzięki czemu tramwaje krócej będą oczekiwały na skrzyżowaniu.

Przy okazji pragniemy podkreślić życzliwą współpracę miejskich jednostek: Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich, która zaowocowała szybkim wdrożeniem nowego programu sygnalizacji.

Opracowane przez nas rozwiązanie będzie działało do czasu przebudowy skrzyżowania w ramach budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Jagiellońskiej.
 


Modernizacja torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II – ul. Chałubińskiego – al. Niepodległości.

 

W dniu 02.04.2011 r. rozpocznie się remont torów tramwajowych na ciągu ulic: al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – Al. Niepodległości.

Wyłączenie ruchu tramwajowego na ciągu ulic: al. Jana Pawła II i Al. Niepodległości na odc. Al. Solidarności – ul. Nowowiejska  w okresie od 02.04 ÷ 08.05.2011 r.


Remont i przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Nowowiejskiej (odc. Pl. Zbawiciela - Pl. Politechniki)

 

W dniu 02.04.2011 r. rozpocznie się remont torów tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ul. Nowowiejskiej (odc. Pl. Zbawiciela - Pl. Politechniki)
Wyłączenie ruchu tramwajowego w ul. Nowowiejskiej na odc. Al. Niepodległości – Pl. Zbawiciela w okresie od 02.04 ÷ 05.06.2011 r.
Szczegóły:
    • Zakres robót:
1.      Wymiana torów tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ul. Nowowiejskiej na odc. Pl. Zbawiciela - Pl. Politechniki.
2.       Rewitalizacja ul. Nowowiejskiej polegająca na wybudowaniu nowych chodników i wymianie nawierzchni drogowej.

 

 


Tramwaje edukują najmłodsze dzieci i młodzież.

W dniu 11 marca 2011 r. na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów R2 Praga odbyła sie wycieczka dzieci z Przedszkola nr 94 w Warszawie. Wycieczka została oprowadzona przez Kierownika Zakładu Pana Wojciecha Jarosza. Dzieci były zachwycone, jak widać na poniższych zdjęciach.

SAM_0128.JPG SAM_0107.JPG SAM_0124.JPG
11_mar_160.jpg 11_mar_169.jpg SAM_0085.JPG
     

 Również w dniu 11 marca 2011 roku w świetlicy Zakładu Ekploatacji Tramwajow R-1 Wola odbyły się zajęcia dla uczniów LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie. Na zajęciach odbyły się prelekcje m.in. Pana Krzysztofa Karosa - Prezesa Zarządu Spółki dotyczące sposobów finansowania komunikacji tramwajowej, historii Tramwajów Warszawskich, prespektyw rozwoju komunikacji tramwajowej w Warszawie, wykorzystania środków unijnych przez Spółkę.

DSC_4477.JPG DSC_4482.JPG DSC_4493.JPG
DSC_4445.JPG DSC_4532.JPG  

 


Remont torów tramwajowych na Pl. Unii Lubelskiej

12 marca 2011 r. rozpocznie się remont torów tramwajowych na Pl. Unii Lubelskiej.  Prace planujemy zakończyć 2 kwietnia br. Prace są skoordynowane z modernizacją ulicy Nowowiejskiej .

 
Roboty torowe będą prowadzone etapowo.  W związku z pracami prowadzonymi na Pl. Unii Lubelskiej nastąpi wyłączenie ruchu tramwajowego na ulicy Marszałkowskiej(odc. Pl. Zbawiciela – Pl. Unii Lubelskiej) i Puławskiej (odc. Pl. Unii Lubelskiej - ul. Woronicza) w okresie od 12 marca do  2 kwietnia br. Dla uniknięcia całkowitego zamknięcia jezdni prace prowadzone są w dwóch etapach.
 
I etap
 
W pierwszym etapie (12 marca – 22 marca) wymienimy tory na wlotach ul. Puławskiej i ul. Marszałkowskiej. W związku z tymi pracami zwężona będzie jezdnia na przejeździe południowym do jednego wewnętrznego pasa ruchu wraz z zajęciem przejścia dla pieszych i jezdni serwisowej łączącej Pl. Unii Lubelskiej z ul. Waryńskiego. Wprowadzimy także zwężenie jezdni na przejeździe północnym do jednego wewnętrznego pasa ruchu wraz z zajęciem przejścia dla pieszych i wjazdu w ul. Polną. Zwęzimy wloty ulic: al. Szucha – do dwóch pasów ruchu i wlot ul. Boya - Żeleńskiego do jednego pasa ruchu.
II etap
 
 
Drugi etap rozpocznie się  22 marca a zakończy 2 kwietnia. W ramach  tego etapu wymienimy tory tramwajowe na wyspie centralnej Pl. Unii Lubelskiej.  Zwęzimy jezdnie na przejeździe południowym do jednego zewnętrznego pasa ruchu. Zajmiemy zachodnią części wyspy centralnej (ronda) wraz z pasem ruchu przylegającym do wyspy od strony zachodniej. Zwęzimy wloty: ul. Szucha do dwóch pasów ruchu, wlotu ul. Boya – Żeleńskiego i ul. Polnej do jednego pasa ruchu.