Wersja do wydruku

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwajowej łączącej Wolę, Dworzec Zachodni, Ochotę, Mokotów i Wilanów

Spółka Tramwaje Warszawskie wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na „Wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Wybrana została oferta wykonawców występujących wspólnie: Safege S.A.S. (lider konsorcjum) Francja oraz Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (członek konsorcjum). Cena oferty wynosi 3 566 170,99 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest  „wykonanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla potrzeb budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi”. Zamówienie obejmuje m.in.: projekt stałej organizacji ruchu i analizę układu zasilania trakcji tramwajowej, a także materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które będą stanowić podstawę do późniejszego wykonania dokumentacji projektowej.

Jeden przetarg – sześć zadań

Zamówienie obejmuje równoległą realizację sześciu zadań w trzech etapach w zakresie:

Zadanie A: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Dworca Zachodniego;

Zadanie B: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od Dworca Zachodniego do węzła Bitwy Warszawskiej 1920 r./ Grójecka;

Zadanie C: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. Banacha do ul. Rakowieckiej przez ulice: Żwirki i Wigury, Rostafińskich (na obrzeżach Pola Mokotowskiego) i Boboli;

Zadanie D: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od stacji metra Pole Mokotowskie do ul. św. Bonifacego przez ulice: Rakowiecką, Puławską, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego z rozgałęzieniami w ul. Gagarina i w ul. św. Bonifacego (do obecnej pętli autobusowej Stegny);

Zadanie E: koncepcja trasy tramwaju szybkiego od ul. św. Bonifacego do Południowej Obwodnicy Warszawy przez ul. Sobieskiego i al. Rzeczpospolitej z odnogą w ul. Branickiego;

Zadanie F: koncepcja torów odstawczych bądź pętli klasycznej w rejonie stacji metra Ratusz-Arsenał.

Terminy i realizacja zamówienia

W I etapie, w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca  przygotuje m.in.: pełną inwentaryzację terenu, opracuje koncepcję układu geometrycznego trasy tramwajowej, określi zakres inwestycji poprzez wskazanie numerów działek i obrębów oraz przeprowadzi analizę ich stanu własności. Wykonawca przedstawi także potencjalne kolizje
z istniejącą i planowaną infrastrukturą, wykona projekty ruchowe sygnalizacji świetlnej, określi szacunkowe koszty budowy
i eksploatacji tras w podziale na typy konstrukcji torowisk i inne istotne elementy w oparciu o ceny wskaźnikowe.

W  II etapie, w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca opracuje dla każdego zadania materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej.

W III etapie Wykonawca wykona ostateczną wersję opracowania dla wariantu wskazanego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodnie z zakresem koncepcji, a także przygotuje materiały dodatkowe (m.in.: uzyska warunki techniczne na przebudowę wszystkich kolidujących elementów infrastruktury, dokona analizy układu zasilania podstacji trakcyjnych, opracuje propozycje przebiegów tras kabli trakcyjnych, dokona kalkulacji kosztów budowy – w tym usunięcia kolizji oraz zagospodarowania terenu – i utrzymania trasy. Wykonawca będzie musiał także uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Koncepcja będzie stanowiła istotny krok do budowy trasy. Dzięki niej uzyskana zostanie decyzja środowiskowa – kluczowy dokument dla realizacji każdej inwestycji infrastrukturalnej, niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.


Ruszyła VII edycja Warszawskiej Linii Edukacyjnej

Tramwaje Warszawskie zainaugurowały rozpoczęcie 7. już edycji kampanii „Warszawska Linia Edukacyjna”. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji – warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, konkursy, koncert piosenek oraz fascynująca przejażdżka zabytkowymi tramwajami do Miasteczka Ruchu Drogowego.

Inauguracja rozpoczęła się konferencją prasową, w której udział wzięli: Elwira Kobylińska – Dział Marketingu i Promocji Tramwajów Warszawskich, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, mł. insp. Jarosław Bieliński – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji, mł. asp. Paweł Przestrzelski –  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Igor Krajnow – Rzecznik Prasowy Zarządu Transportu Miejskiego oraz Krzysztof Dobies – Rzecznik Prasowy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas jej trwania podejmowane były tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie tylko na drodze, lecz także w środkach komunikacji miejskiej. Jej uczestnicy podkreślali również znaczenie, jakie pełni rozwaga, uważność i antycypacja niebezpieczeństw w ruchu drogowym.

1.JPG

Program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” i  koncert piosenek „Bezpieczna droga do szkoły”

Następnie, dzieci wzięły udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas ich trwania dzieci zdobyły wiedzę z zakresu ratowania życia osób poszkodowanych
w wypadku. Na koniec zostały im wyręczone apteczki ratunkowe do udzielania pierwszej pomocy, kamizelki odblaskowe oraz książeczki edukacyjne Warszawskiej Linii Edukacyjnej.

2.JPG
3.JPG
4.JPG

Po warsztatach uczniowie wysłuchali koncertu piosenek  „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas którego aktorzy przebrani za zwierzęta wcielali się w rolę nauczycieli dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego poruszania się po mieście, a także zwróciły szczególną uwagę na zasady obowiązujące w środkach transportu i utrwaliły wiedzę z zakresu znajomości numerów alarmowych i wzywania pomocy.

6.JPG

Nie zabrakło także elementu sprawdzenia zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w quizie i konkursach, które poprowadzili policjanci oraz instruktorzy nadzoru ruchu Tramwajów Warszawskich. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane odblaskowymi gadżetami wręczanymi przez Pana Bilecika i Borsuka.

5.JPG

Najbardziej atrakcyjną okazała się być przejażdżka uczniów zabytkowymi tramwajami do Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10, na terenie którego odbyły się warsztaty rowerowe oraz zajęcia teoretyczne w sali wykładowej.

7.JPG
8.JPG

O kampanii

Kampania edukacyjna „Warszawska Linia Edukacyjna” jest organizowana od 2009 roku i cieszy się ogromną popularnością i uznaniem nie tylko wśród głównych jej adresatów, tj.: dzieci szkół podstawowych, lecz także wśród ich nauczycieli oraz rodziców.

Poprzez organizowanie tego typu wydarzeń możemy mieć realny wpływ na wychowanie kolejnych pokoleń świadomych pasażerów oraz przyszłych kierowców, którzy nie tylko będą znać zasady obowiązujące na drogach i w komunikacji miejskiej, lecz także będą wiedzieli, jak udzielić pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.  

Podczas 6 edycji Warszawskiej Linii Edukacyjnej ponad 7 000 dzieci zdobyło wiedzę dotyczącą prawidłowego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej oraz na drodze i poza nią. W tym roku szkolnym do tego grona, dzięki 58 lekcjom odbytym z najmłodszymi, dołączy kolejne ponad 1 000 dzieci.  Mamy nadzieję, że z roku na rok grono świadomych uczestników ruchu będzie się systematycznie powiększało.

 

Organizator akcji: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Partnerzy: Zarząd Transportu Miejskiego, Komenda Stołeczna Policji, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 


Zaproszenie na VII edycje Warszawskiej Linii Edukacyjnej

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. zapraszają na siódmą już odsłonę kampanii „Warszawska Linia Edukacyjna”, która rozpocznie się uroczystą inauguracją 7 października o godzinie 11.00 na hali zajezdni tramwajowej R1 „Wola” przy ul. Siedmiogrodzkiej 20. Adresatami kampanii są przede wszystkim dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, które podczas 58 lekcji – od października do czerwca 2016 roku - nauczą się zasad obowiązujących w komunikacji miejskiej, zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uroczystą inaugurację rozpocznie konferencja prasowa, w której udział wezmą:

- Teresa Kotwica – Kierownik Działu Marketingu i Promocji Tramwajów Warszawskich,

- Bartosz Sowier – Dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka,

- mł. insp. Jarosław Bieliński - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji;

- podinsp. Marzena Gomołowska-Domańska – Kierownik Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji;

- Igor Krajnow – Rzecznik Prasowy Zarządu Transportu Miejskiego;

- Krzysztof Dobies – Rzecznik Prasowy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Warsztaty oraz koncert piosenek

Bezpośrednio po konferencji dzieci będą uczestniczyły w warsztacie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który zostanie poprowadzony przez instruktorów programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po warsztatach odbędzie się koncert piosenek edukacyjnych pt.: „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas którego,
w zabawnej i przystępnej dzieciom formie, Ryś Ryszard, Zając Kicaj, Lisek Kiteczka oraz Sygnalizator zaprezentują wzorcowe zachowania w przestrzeni miejskiej. Następnie, policjanci z Komendy Stołecznej Policji oraz instruktorzy Nadzoru Ruchu Tramwajów Warszawskich w formie quizu i konkursów sprawdzą wiedzę najmłodszych i uzupełnią ją o istotną rolę uważności i rozsądnych decyzji podejmowanych na drodze.

A na koniec - niespodzianka

Na koniec, na wszystkich młodych uczestników będzie czekała przejażdżka zabytkowymi tramwajami do Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Sołtyka 8/10. Na miejscu, pod czujnym okiem strażników Straży Miejskiej, policjantów z Wydziału Prewencji oraz instruktorów Tramwajów Warszawskich, odbędą się warsztaty rowerowe dla dzieci oraz zajęcia teoretyczne w sali wykładowej.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizator akcji: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Partnerzy: Zarząd Transportu Miejskiego, Komenda Stołeczna Policji, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


Komunikat dotyczący kostki brukowej na Czynszowej

Od kilku dni wzmogło się zainteresowanie mediów remontem torowiska prowadzonym przy ul. Czynszowej. Pojawiły się doniesienia o rzekomym usunięciu starej kostki granitowej. W związku  z tym pragniemy rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane.
 
Podczas projektowania remontu pętli Czynszowa projektant - firma Drogowa Pracownia Projektowa Jacek Żuraw - uzyskał opinię Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków stwierdzającą, że obszar ten nie podlega ochronie konserwatorskiej.  
 
Kostka, która znajdowała się w obrębie torowiska jest współczesna i nie stanowi żadnej wartości historycznej.
 
Od samego początku Spółka planowała zabezpieczenie kostki granitowej, znajdującej się na podjazdach do budynków, a po zakończeniu remontu torowiska oraz oczyszczeniu jej powrót na podjazdy przed kamienicami. Zależy nam wszystkim na tym, by chodniki przed kamienicami zachowały swój historyczny klimat.
 
W obrębie torowisk położona zostanie kostka rzędowa granitowa - w miejsce wcześniejszej nawierzchni ułożonej podczas ostatniego remontu torów (typowa kostka granitowa).
 
Uzgodniono także, że przy kolejnych remontach torowisk i nawierzchni stare elementy nawierzchni granitowej będą, w miarę możliwości, zabezpieczane
i zachowywane. W niektórych przypadkach możliwe będzie także jej wtórne ułożenie.
 
Potwierdziło to spotkanie pomiędzy przedstawicielami Spółki Tramwaje Warszawskie, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Pełnomocnikiem ds. rewitalizacji.
 
Stołeczny Konserwator Zabytków i Zarząd Tramwajów Warszawskich


Kursowanie omnibusu konnego wydłużone

Z przyjemnością informujemy, że kursowanie omnibusu konnego zostaje przedłużone do 16 października.