11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny” - Nowodwory)


Wersja do wydrukuPowiadom znajomegoWersja PDF

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny” - Nowodwory)    wpłynęło 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Trasa będzie zakończona układem torowym, umożliwiającym zmianę kierunku jazdy tramwaju. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację zamówienia od czasu podpisania umowy. Rozpoczęcie budowy trasy planowane jest na drugi kwartał 2016 roku, a zakończenie wszystkich prac - do końca 2016 roku.

Wnioski złożyli:

 1. TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. SK (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Trakcja PRKiI SA (Polska),
 2. Comsa SA (Hiszpania),
 3. AB Kauno Tiltai  (Litwa);
 1. Poltores Sp. z o.o. (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Balzola Polska Sp. z o. o., Construcciones y Promociones Balzola, SA, Hiszpania,
 2. TAUMER Sp. z o.o. (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Skanska SA (Polska),
 2. Skanska SK a.s. (Słowacja),
 3. Skanska a.s. (Czechy);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Mostostal Warszawa SA  (Polska),
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o. o. (Polska),
 3. ELEKTROBUDOWA SA (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. BUDIMEX SA  (Polska),
 2. Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. (Polska),
 3. KZN RAIL Sp. z o.o. (Polska);
 1. TORPOL SA (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. ZUE S.A. (Polska),
 2. Strabag Sp. z o.o. (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ( Polska),
 2. „Planeta” Sp. z o. o. Polska); 
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. (Polska),
 2. Torkol Sp. z o.o. (Polska).

Zakres zamówienia

Zadaniem wykonawcy wybranego w przetargu będzie budowa trasy tramwajowej o długości ok. 1,5 km w ciągu ul. Światowida na odcinku: Tarchomin Kościelny (wcześniej pętla Mehoffera)–ul. Strumykowa.  W ramach zamówienia wykonane zostaną 4 perony przystankowe zlokalizowane na skrzyżowaniach ulic: Światowida z  H. Ordonówny i  M. R. Stefanika. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty branży konstrukcyjnej, torowej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, teletechnicznej, wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamówienie przewiduje m.in.:

 1. budowę budynku stacji prostownikowej trakcyjnej „Nowodwory” wraz
  z wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz budowę układu kablowego;
 2. budowę torowiska o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową asfaltową lub trawiastą (w zależności od lokalizacji);
 3. przebudowę ul. Światowida oraz zmiany układu drogowego wynikające z budowy trasy tramwajowej (przebudowę istniejących skrzyżowań, ciągów pieszych i rowerowych itp.);
 4. budowę lub przebudowę elementów elektroenergetycznych takich jak m.in.: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające
  i powrotne, kable trakcyjne, światłowodowe i sterownicze, przyłącza energetyczne i oświetlenia ulicznego;
 5. budowę i przebudowę odwodnienia jezdni i torowiska wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji;
 6. budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej;
 7. przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej znajdującej się w kolizji z budowaną trasą tramwajową, w tym m.in.: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kabli elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, sieci c.o. i gazowych, instalacji oświetlenia ulicznego itp.;
 8. budowę oraz zagospodarowanie peronów przystankowych m.in.: oświetlenie, instalacji elektrycznej zasilania biletomatów, monitoringu miejskiego oraz systemu informacji głosowej i wizualnej (SIP);
 9. zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni.

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” zgłoszonego do dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.