Ogłoszenie przetargu na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny”-Nowodwory)


Wersja do wydrukuPowiadom znajomegoWersja PDF

Spółka Tramwaje Warszawskie wraz Zarządem Transportu Miejskiego ogłosiła przetarg na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny”–Nowodwory). Trasa będzie zakończona układem torowym umożliwiającym zmianę kierunku jazdy tramwaju. Wykonawca, od czasu podpisania umowy, będzie miał 8 miesięcy na realizację zamówienia. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym upływa 20 listopada br. Rozpoczęcie budowy trasy planowane jest na drugi kwartał 2016 roku, a wszystkie prace zostaną wykonane do końca 2016 roku.

W ramach zamówienia Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał za zadanie budowę trasy tramwajowej o długości ok. 1,5 km w ciągu ul. Światowida na odcinku: Tarchomin Kościelny (wcześniej „Pętla Mehoffera”) – ul. Strumykowa. 
W ramach zamówienia wykonane zostaną 4 perony przystankowe zlokalizowane na skrzyżowaniach ulic: Światowida
z H. Ordonówny i  M. R. Stefanika.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty branży konstrukcyjnej, torowej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, teletechnicznej, wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamówienie przewiduje m.in.:

 1. budowę budynku stacji prostownikowej trakcyjnej „Nowodwory” wraz z wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz budowę układu kablowego;
 2. budowę torowiska o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową asfaltową lub trawiastą (w zależności od lokalizacji);
 3. przebudowę ul. Światowida oraz zmiany układu drogowego wynikające z budowy trasy tramwajowej (przebudowę istniejących skrzyżowań, ciągów pieszych i rowerowych itp.);
 4. budowę lub przebudowę elementów elektroenergetycznych, takich jak: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające
  i powrotne, kable trakcyjne, światłowodowe i sterownicze, przyłącza energetyczne i oświetlenia ulicznego;
 5. budowę i przebudowę odwodnienia jezdni i torowiska wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji;
 6. budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej;
 7. przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej znajdującej się w kolizji z budowaną trasą tramwajową,
  w tym m.in.: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kabli elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, sieci c.o.
  i gazowych, instalacji oświetlenia ulicznego;
 8. budowę oraz zagospodarowanie peronów przystankowych, m.in.: oświetlenie, instalację elektryczną zasilania biletomatów, monitoringu miejskiego oraz systemu informacji głosowej i wizualnej (SIP);
 9. zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni.

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” zgłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.