Wakacyjne remonty torów tramwajowych


Wersja do wydrukuPowiadom znajomegoWersja PDF

Spółka Tramwaje Warszawskie tradycyjnie wykorzystuje okres wakacyjny na remonty torowisk. W sobotę, 8 sierpnia, rozpocznie się modernizacja torowiska w ul. Grójeckiej, a w weekend wymieniony zostanie przejazd na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław”.

W najbliższy weekend (8 i 9 sierpnia) remontowane będą tory na przejeździe po północnej stronie Ronda Zgrupowania AK „Radosław” i wyłączony zostanie ruch tramwajowy – składy nie będą kursowały między rondem a pętlą Metro Marymont oraz pętlą Piaski. W tym czasie zdemontowana zostanie stara nawierzchnia, wyregulowane podbicie torowiska i wykonana nową nawierzchnia z betonu asfaltowego.  Zostaną także wprowadzone zmiany w komunikacji. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 6, 17, 33 i 35 oraz autobusy linii 409, 500, N12 i N62, a kursowanie linii tramwajowych: 11, 22, 27 i 28 zostanie zawieszone. Zostaną uruchomione tramwajowe linie uzupełniające: 72 (Wiatraczna–Piaski) i 78 (Dw. Wschodni–Cm. Wolski) oraz zastępcze linie autobusowe: Z17 (Metro Marymont–Stawki) i Z33 (Metro Młociny–Stawki).

Zmiana czeka też kierowców. Jadący ul. Z. Słomińskiego od strony Mostu Gdańskiego nie będą mogli przejechać bezpośrednio przez Rondo Zgrupowania AK „Radosław” do ul. Okopowej. Będą musieli skręcić w prawo w al. Jana Pawła II i zawrócić w stronę ronda na tymczasowej zawrotce, która znajdzie się za przystankami tramwajowymi. Ze względu
na konieczność wprowadzenia sterowania za pomocą sygnalizacji świetlnej zamknięta dla ruchu zostanie ul. Parysowska, czyli wyjazd z ul. Kłopot na al. Jana Pawła II. Czynny będzie drugi wyjazd, czyli ul. Błońska. Wszystkie inne relacje
na rondzie będą odbywały się bez utrudnień.

Również w sobotę (8 sierpnia) rozpocznie się remont torowiska tramwajowego w ul. Grójeckiej. Tutaj wszystkie prace potrwają dłużej, bo do 23 sierpnia. W tym czasie wyremontowane zostaną tory na węźle rozjazdowym i przejeździe w ul. S. Banacha w konstrukcji z zabudową z betonu asfaltowego oraz odcinek do ul. Częstochowskiej w konstrukcji podsypkowej. W zakres remontu wchodzi także wymiana nawierzchni na peronie przystankowym w kierunku centrum.
W pierwszym etapie prac (od 8 sierpnia) teren budowy obejmie łuk torów z ul. Grójeckiej w ul. S. Banacha. Wyłączona
z ruchu zostanie wschodnia strona skrzyżowania. Nie będzie możliwości bezpośredniego przejazdu przez skrzyżowanie
z ul. S. Banacha w ciągu wschodniej jezdni ul. Grójeckiej. Kierowcy jadący od strony al. Krakowskiej w kierunku pl. A. Zawiszy będą musieli skręcić w prawo w ul. S. Banacha i zawrócić na tymczasowej zawrotce zlokalizowanej za przystankami tramwajowymi. Z tej samej zawrotki  będą korzystali kierowcy, którzy będą chcieli skręcić w lewo z ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w ul. Grójecką (w kierunku pl. A. Zawiszy). Nie będzie możliwości przecięcia skrzyżowania z ul. Grójecką jadąc ul. S. Banacha w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (od strony Szpitala WUM w kierunku Dworca Zachodniego) oraz skrętu w lewo w ul. Grójecką. Objazdy dla tej relacji zostaną poprowadzone ulicami: A. Pawińskiego do K. Dickensa
lub ul. Wawelską. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 15 sierpnia. W drugim etapie prac, od 16 do 23 sierpnia, wyłączony z ruchu będzie środek skrzyżowania i po jednym przyległym pasie wzdłuż torowiska. Ruch w ciągu
ul. Grójeckiej będzie odbywał się na pozostałych dwóch pasach. Dla skręcających w ul. S. Banacha i jadących od strony Dworca Zachodniego zostanie uruchomiona tymczasowa jezdnia omijająca teren budowy.

Zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji. Do 23 sierpnia tramwaje linii: 1, 7, 9, 15 i 25 będą jeździły jedynie do pętli na pl. G. Narutowicza, a kursowanie linii nr: 14 i 77 zostanie zawieszone. Pasażerowie z ul. Grójeckiej i al. Krakowskiej nie zostaną jednak bez tramwajów i będą mogli korzystać z linii 79, kursującej pomiędzy przystankiem Hale Banacha a pętlą P+R al. Krakowska (obsługiwanej przez składy dwukierunkowe). Tramwaje w szczycie będą podjeżdżały na przystanki co 4-5 minut, a poza szczytem i w dni wolne od pracy – co 6 minut. Na ulice wyjedzie również zastępcza linia autobusowa Z-9 (pl. Narutowicza–Grójecka–P+R al. Krakowska). Do 21 sierpnia swoje trasy zmienią autobusy linii 136, 172 i 186. Autobusy linii 136 (w kierunku Młynowa) i 186 (w kierunku Nowodworów) pojadą ul. S. Banacha, Grójecką, Kopińską, Białobrzeską i Bitwy Warszawskiej 1920 roku, a linii 172 (w kierunku CH Blue City) ul. S. Banacha, Grójecką, Kopińską
i ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”. Kolejne zmiany w kursowaniu autobusów zostaną wprowadzone w weekend, 22-23 sierpnia.

Remont torowiska trwa także na ul. Wołoskiej. Tutaj Spółka postanowiła wykorzystać fakt, że na potrzeby przebudowy
ul. Wołoskiej w wakacje tramwaje nie kursują ulicami J.P. Woronicza, Wołoską i Marynarską do pętli Służewiec.
W pierwszym etapie prac przebudowywany został przejazd na wysokości ulic Konstruktorskiej i A. Uniechowskiego.
Od poniedziałku (10 sierpnia) remontowany będzie łuk torów w ul. Marynarską. Zamknięta dla ruchu zostanie zachodnia jezdnia ul. Wołoskiej pomiędzy ul. A. Uniechowskiego a ul. Marynarską. Od wtorku kierowcy będą mogli korzystać
z zawrotki na wysokości ul. A. Uniechowskiego.