Ruszają konsultacje społeczne w sprawie budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odc. ul. Skierniewicka – ul. Redutowa)


Wersja do wydrukuPowiadom znajomegoWersja PDF

Spółka Tramwaje Warszawskie we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy organizuje konsultacje społeczne dotyczące budowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka (odc. ul. Skierniewicka – ul. Redutowa.)

Przedsięwzięcie to stanowi element większego projektu polegającego na połączeniu Bemowa, Bielan z Wolą i Śródmieściem komunikacją tramwajową. Inwestycja ta jest przewidziana do realizacji w najważniejszym dokumencie planistycznym Warszawy – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy w 2006 r. Dotychczas w ramach tego projektu zrealizowano nowe trasy tramwajowe w ul. Powstańców Śląskich: odc. ul. Górczewska – ul. Radiowa (2014 r.) i odc. pętla Nowe Bemowo – ul. Broniewskiego (2006 r.)

kasprzaka.jpg

O konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych projektem budowy nowej trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka. Każdy głos i opinia jest dla Nas tak samo ważna, gdyż chcemy wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi przygotować jak najlepiej tą ważną dla całej Warszawy inwestycję.

Podczas konsultacji społecznych będzie można zapoznać się projektem i wariantami rozwiązań podczas:

 • spotkań otwartych i w punktach konsultacyjnych,
 • spaceru prezentującego tę inwestycję.

Zebrane w toku konsultacji stanowiska, opinie, wnioski i uwagi posłużą nam do udoskonalenia i poprawy dotychczas przygotowanych rozwiązań, tak aby finalnie nowa trasa tramwajowa odpowiadała na potrzeby mieszkańców Warszawy i służyła Wszystkim przez wiele lat.

3 warianty przebiegu trasy tramwajowej w ul. Kasprzaka

Do oceny i dyskusji w mieszkańcami przedstawimy trzy warianty różniące się od siebie rozwiązaniami technicznymi, przebiegiem, warunkami ruchu tramwajów i kosztami.

Wariant W1 i W2 są rozwiązaniami zbliżonymi do siebie pod kątem przebiegu trasy. Istotne różnice występują w rejonie skrzyżowania ul. Kasprzaka / ul. Wolskiej / ul. Redutowej. W wariancie W1 obecny bezkolizyjny przebieg jezdni ul. Kasprzaka jest zaadoptowany pod torowisko tramwajowe i przystanki powiązane z istniejącym tunelem pieszym. W związku z tym w rejonie cerkwi pw. św. Jana Klimaka i kościoła pw. św. Wawrzyńca planowane jest nowe skrzyżowanie ul. Wolskiej z jezdnią północną ul. Kasprzaka. Wariant W2 zakłada rozbudowę wykopu i wprowadzenie tam obok jezdni torowiska. Jest to wariant droższy ze względu na konieczność rozbiórki i wzniesienia na nowo wiaduktów w ciągu ul. Wolskiej i ul. Redutowej. Ponadto, charakteryzuje się on mniejszą dostępnością dla pieszych, jednak pozostawia takie same jak obecnie warunki ruchu samochodów.

Wariant W3 jest wariantem najtańszym i zarazem najkrótszym – polega on na połączeniu torowiska w ul. Kasprzaka z torowiskiem w ul. Wolskiej poprzez al. Prymasa Tysiąclecia. Nie daje on jednak dobrych efektów ruchowych dla tramwaju – średnia prędkość podróży wyniosłaby 14 km/h. Co więcej, przebieg ten nie obejmuje swym zasięgiem intensywnie zabudowywanych terenów Odolan.

Informacje podsumowujące:

Wariant W1:

 • wstępny koszt inwestycji: 102 714 303 zł brutto,
 • prędkość komunikacyjna w okresie szczytu: 24,0 km/h

Wariant W2:

 • wstępny koszt inwestycji: 133 304 186 zł brutto,
 • prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego: 24,0 km/h

Wariant W3:

 • wstępny koszt inwestycji: 52 997 492 zł brutto,
 • prędkość komunikacyjna w okresie szczytu komunikacyjnego: 14,0 km/h

Kampania informacyjna na temat konsultacji społecznych

Informacje na temat konsultacji społecznych mieszkańcy będą mogli znaleźć na:

 • ekranach LCD w tramwajach TW Sp. z o.o. i autobusach MZA Sp. z o.o.,
 • plakatach w formacie CityLight i formacie A3 wywieszanych na przystankach autobusowych i tramwajowych w rejonie Woli,
 • na tablicach Systemu Informacji Pasażerskiej (wybrane przystanki tramwajowe),
 • na serwisach społecznościowych oraz forach internetowych,
 • ulotkach i plakatach w formacie A3 wywieszanych w miejscach publicznych.

Konsultacje społeczne organizowane są we współpracy z:

 1. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
 2. Zarządem Transportu Miejskiego,
 3. Urządem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
 4. Miejskimi Zakładami Autobusowymi Sp. z o.o.,
 5. Biurem Geodezji i Katastru,
 6. XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika,
 7. Zespołem Szkół nr 65 im. I. Sendlerowej,
 8. Centrum Handlowym Fort Wola.