Otwarcie wschodniej jezdni ul. Powstańców Śląskich


Wersja do wydrukuPowiadom znajomegoWersja PDF

Z 2/3 kwietnia zostanie otwarta wschodnia jezdnia ul. Powstańców Śląskich. W ostatnich dniach na jezdni ułożona została ostatnia warstwa ścieralna asfaltu. Inwestycja została zrealizowana w ramach zbudowanej wcześniej trasy tramwajowej na ul. Powstańców Śląskich (odc. ul. Radiowa – ul. Górczewska). Do 23 kwietnia potrwają ostatnie prace wykończeniowe w zakresie odtworzenia zieleni oraz nawierzchni ścieżek rowerowych.

W ciągu ostatnich tygodni zostały wykonane roboty w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych, odbudowy konstrukcji ulicy Bolkowskiej, Radiowej – strona zachodnia skrzyżowania oraz ułożenia warstwy ścieralnej na części wschodniej jezdni ul. Powstańców Śląskich i na skrzyżowaniach z ul. Górczewską i Radiową.

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona w nocy z 2/3 kwietnia.

Zakres inwestycji

W ramach tej inwestycji zrealizowano m.in.:

  1. rozbudowę i przebudowę układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich (odcinek od ul. Czumy do ul. Pirenejskiej), w tym przebudowę skrzyżowań z ulicami: Górczewską, Pełczyńskiego, Wrocławską/Hery i Radiową oraz rozbudowę ulicy na odcinku Wrocławska–Radiowa (po rozbudowie odcinek ma po dwie jezdnie i po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) wraz z budową ciągów pieszo–rowerowych;
  2. rozbudowę i przebudowę ul. Radiowej (odcinek od ul. Andyjskiej do  ul. Uniejowskiej) w tym, m.in.: przebudowano jezdnie i budowę ciągów pieszo–rowerowych zapewniających dowiązanie do ciągów już istniejących (w tym drogi rowerowej po północnej stronie ul. Radiowej);
  3. budowę i przebudowę torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową: trawiastą (na większości długości trasy) i asfaltową (wzdłuż przystanków i na odcinkach wspólnych z jezdnią) oraz podsypkowej, z zabudową tłuczniową (na wiadukcie nad trasą S8) o łącznej długości około 5,20 kmtp (kilometr toru pojedynczego), w tym: 3,60 kmtp nowych torów oraz 1,60 kmtp torów koniecznych do przebudowy w węzłach rozjazdowych i na odcinkach dojazdowych do węzłów na skrzyżowaniach ul. Powstańców Śląskich z ul. Radiową i ul. Górczewską.

W ramach tej inwestycji wcześniej zakończono także prace w zakresie: przebudowy i budowy nowej trasy tramwajowej i przebudowy i budowy zabezpieczenia infrastruktury podziemnej (w tym m.in.: sieci wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazowych, będących w kolizji z planowaną inwestycją), drugiej jezdni ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Radiowej do ul. Wrocławskiej.

Zakończenie wszystkich robót jest planowane najpóźniej do 23 kwietnia 2015 r.

Projekt „Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitarnych.