Wersja do wydruku
 
Mikołajkowy weekend w zabytkowym tramwaju

Spółka Tramwaje Warszawskie wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego oraz Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej zapraszają swoich pasażerów na wyjątkową przejażdżkę w ramach mikołajkowej linii tramwajowej „M”.

Już w najbliższy weekend: 5-6 grudnia na stołeczne tory wyjedzie mikołajkowa linia tramwajowa „M” obsługiwana przez zabytkowy tabor. W tramwajach na pasażerów będzie czekać słodka niespodzianka a niektóre przejażdżki poprowadzi motorniczy-Mikołaj.

Zabytkowe wagony typu N oraz 105Na (nr tab. 1000) będą kursować co 30 minut w godzinach 10:00-18:30 na jednokierunkowej trasie: PL. NARUTOWICZA > Grójecka > pl. Zawiszy > Aleje Jerozolimskie > most Poniatowskiego > al. Zieleniecka > Targowa > al. „Solidarności” > ,most Śląsko-Dąbrowski > Marszałkowska > Nowowiejska > Filtrowa > PL. NARUTOWICZA.

Pierwszy tramwaj wyruszy z pl. Narutowicza o godzinie 10.06 natomiast ostatni – o 17.36. Podróż potrwa ok. godziny.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.ztm.waw.pl.

1.jpg

W tramwajach linii „M” obowiązywać będą wszystkie bilety z taryfy ZTM wraz z uprawnieniami do ulg i bezpłatnych przejazdów. Bilety jednorazowe przesiadkowe oraz czasowe będą kasowane przez konduktorów – członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.
Bilety krótko- lub długookresowe (np. bilet dobowy, trzydziestodniowy, Bilet Seniora) należy wcześniej skasować (aktywować) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub bramce wejściowej metra.

Odwiedzi nas także Mikołaj, który poprowadzi tramwaj na niektórych z przejazdów :)

Zabytkowe wagony będą kursować także 26 grudnia na okoliczność świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do wspólnej podróży!


11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny” - Nowodwory)

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu na budowę trasy tramwajowej na Nowodwory (odc. pętla „Tarchomin Kościelny” - Nowodwory)    wpłynęło 11 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Trasa będzie zakończona układem torowym, umożliwiającym zmianę kierunku jazdy tramwaju. Wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację zamówienia od czasu podpisania umowy. Rozpoczęcie budowy trasy planowane jest na drugi kwartał 2016 roku, a zakończenie wszystkich prac - do końca 2016 roku.

Wnioski złożyli:

 1. TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. SK (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Trakcja PRKiI SA (Polska),
 2. Comsa SA (Hiszpania),
 3. AB Kauno Tiltai  (Litwa);
 1. Poltores Sp. z o.o. (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Balzola Polska Sp. z o. o., Construcciones y Promociones Balzola, SA, Hiszpania,
 2. TAUMER Sp. z o.o. (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Skanska SA (Polska),
 2. Skanska SK a.s. (Słowacja),
 3. Skanska a.s. (Czechy);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Mostostal Warszawa SA  (Polska),
 2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o. o. (Polska),
 3. ELEKTROBUDOWA SA (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. BUDIMEX SA  (Polska),
 2. Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. (Polska),
 3. KZN RAIL Sp. z o.o. (Polska);
 1. TORPOL SA (Polska);
 2. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. ZUE S.A. (Polska),
 2. Strabag Sp. z o.o. (Polska);
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ( Polska),
 2. „Planeta” Sp. z o. o. Polska); 
 1. Wykonawcy występujący wspólnie:
 1. MAR-BUD Budownictwo Sp. z o.o. (Polska),
 2. Torkol Sp. z o.o. (Polska).

Zakres zamówienia

Zadaniem wykonawcy wybranego w przetargu będzie budowa trasy tramwajowej o długości ok. 1,5 km w ciągu ul. Światowida na odcinku: Tarchomin Kościelny (wcześniej pętla Mehoffera)–ul. Strumykowa.  W ramach zamówienia wykonane zostaną 4 perony przystankowe zlokalizowane na skrzyżowaniach ulic: Światowida z  H. Ordonówny i  M. R. Stefanika. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: roboty branży konstrukcyjnej, torowej, drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, teletechnicznej, wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas robót budowlanych oraz wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamówienie przewiduje m.in.:

 1. budowę budynku stacji prostownikowej trakcyjnej „Nowodwory” wraz
  z wyposażeniem w urządzenia elektroenergetyczne oraz budowę układu kablowego;
 2. budowę torowiska o konstrukcji bezpodsypkowej z zabudową asfaltową lub trawiastą (w zależności od lokalizacji);
 3. przebudowę ul. Światowida oraz zmiany układu drogowego wynikające z budowy trasy tramwajowej (przebudowę istniejących skrzyżowań, ciągów pieszych i rowerowych itp.);
 4. budowę lub przebudowę elementów elektroenergetycznych takich jak m.in.: przewody, konstrukcje nośne, konstrukcje wsporcze, punkty zasilające
  i powrotne, kable trakcyjne, światłowodowe i sterownicze, przyłącza energetyczne i oświetlenia ulicznego;
 5. budowę i przebudowę odwodnienia jezdni i torowiska wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji;
 6. budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej;
 7. przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej znajdującej się w kolizji z budowaną trasą tramwajową, w tym m.in.: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kabli elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych, sieci c.o. i gazowych, instalacji oświetlenia ulicznego itp.;
 8. budowę oraz zagospodarowanie peronów przystankowych m.in.: oświetlenie, instalacji elektrycznej zasilania biletomatów, monitoringu miejskiego oraz systemu informacji głosowej i wizualnej (SIP);
 9. zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni.

Zamówienie jest częścią projektu pn.: „Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru” zgłoszonego do dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.


Warsztaty edukacyjne „Tajemnica Tramwaju”

Za nami już ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty edukacyjne zorganizowane w ramach kampanii „Bądźmy Razem Bezpieczni”. Blisko 1 000 uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych wzięło udział w specjalnie przygotowanych warsztatach mających na celu utrwalenie małym pasażerom wiedzy z zakresu zasad podróżowania oraz – w konsekwencji – zwiększenie bezpieczeństwa osób podróżujących komunikacją miejską.

Podczas 20 spotkań dzieci posiadły wiedzę z zakresu kulturalnego i poprawnego zachowania się w tramwaju oraz na przystanku – a wszystko to w przystępnej formie warsztatowej. Uczniowie poznali bliżej jedne z najważniejszych zawodów w komunikacji publicznej jakimi są praca motorniczego oraz kontrolera biletów. Animatorzy zadbali o to, by doceniali i szanowali także pracę tych, których na co dzień nie widać w tramwaju, a których wykonywany zawód jest równie ważny dla sprawnego, przyjemnego i bezpiecznego podróżowania komunikacją miejską.

Nauka poprzez zabawę

Dzieci miały za zadanie odtworzyć wygląd tramwaju, uwzględniając wszystkie jego elementy, same stając się na moment: miejscem do siedzenia, kasownikiem i kabiną motorniczego oraz pantografem. Odgadywały także znaczenie poszczególnych części tramwajowych i umiejscawiały je w przestrzeni tramwaju.

1.JPG

Następnie najmłodsi zainscenizowali krótkie sytuacje, których jesteśmy świadkami na co dzień, prezentując nieprawidłowe zachowania w tramwaju, a zadaniem pozostałych było odgadnięcie jaka zasada dotycząca kultury podróżowania została złamana i jak należałoby w tej sytuacji zachować się prawidłowo. Każda etiuda została wnikliwie omówiona z prowadzącymi, a dzieci udzielając sobie wzajemnie wskazówek nie miały wątpliwości, które zachowania w tramwaju czy na przystanku są niedopuszczalne.

3.jpg

Kultura podróżowania

I tak oto w formie zabawnych scenek mali aktorzy uświadamiali sobie wzajemnie jak ważne są zasady obowiązujące w tramwaju oraz na przystanku: czym może skutkować spożywanie posiłków w jego wnętrzu; jak należy zareagować, gdy wsiądzie do tramwaju osoba starsza czy jak niezręczne jest prowadzenie głośnych rozmów. Dzieci z entuzjazmem dzieliły się swoimi spostrzeżeniami oraz radami, w jaki sposób okazywać życzliwość i nieść pomoc osobom tego potrzebującym.

2.JPG

Po drugiej edycji przeprowadzonych warsztatów możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że uczniowie są coraz bardziej świadomi poprawnych zachowań w tramwaju oraz na przystanku. Najmłodsi znają już elementarne zasady kulturalnego podróżowania. A to sprawia, że organizowanie akcji edukacyjnych skoncentrowanych na najmłodszych ma sens i przynosi zamierzony efekt.

4.JPG